2014 Yılı SSK ve Emekli Aylık Ücretleri Ne Kadar?

2014 Yılı SSK ve Emekli Aylık Ücretleri Ne Kadar?

25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Ekim 2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Ekinde 2014 yılında SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına verilecek zam belli oldu. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel SağlıkSigortası Kanunun 55 inci maddesinde gelir ve aylıkların bir önceki yılın Ocak ve Temmuz ödemetarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme ait TÜFE oranında artırılarak ödeneceği […]

6 Aralık 2013 Cuma