İşçinin izin süresi kadar ücreti avans olarak verilmek zorundadır

İşçinin izin süresi kadar ücreti avans olarak verilmek zorundadır

Yıllık izin, Anayasal bir hak. Çalışanlar bu haktan kendi istekleriyle bile vazgeçemez. Yıllık izin alan işçi bu sürede başka işte de çalışamaz. Aksi halde işveren izinde ödediği ücreti işçiden geri isteyebilir. İş Kanunu’na rağmen pek çok şirkette izni 60 – 70 gün birikmiş çalışanların bulunduğu görülüyor. Bu izinlerin kullandırılması gerekir. İşçinin yıllık izin alabilmesi için  […]

17 Şubat 2016 Çarşamba