Harran Üniversitesi yardımcı doçent alım ilanı

15 Temmuz 2016 Cuma |

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1- Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıklarına şahsen teslim edeceklerdir. (Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar başvuru evraklarını Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.)

2- 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Kriterlerinde (Söz konusu kriterler www.harran.edu.tr adresinde bulunmaktadır) belirtilen koşulları sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

5- Diğer ayrıntılı bilgiler için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 0 414 318 30 26 nolu telefonu ile ilgili dekanlık ve yüksekokul müdürlüklerinden bizzat başvurularak öğrenilebilir.


Yrd.Doç.

FAKÜLTE / ANABİLİM DALI

Kad. Der.

Adet

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektronik

4

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans ve lisansüstü diplomaya sahip olmak, analog devrelerin tasarımı konusunda bilimsel çalışmaları olmak

TIP FAKÜLTESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

1

Yenidoğan alanında yandal yapmış olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

1

Tercihen Nefrolojide yandal yapmış olmak

Genel Cerrahi

1

1

Karaciğer ve böbrek nakli konusunda çalışmış olmak

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

1

İnvitro fertilizasyon ve prematür overyal yetmezlik konusunda sertifika sahibi olmak

SİVEREK UYG.BİL.FAK.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

1

1

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

1

1

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

5

1

Muhasebe ve Finansal Yönetim

1

1

Muhasebe ve Finansal Yönetim

2

1

Muhasebe ve Finansal Yönetim

5

1

TOPLAM

11


Harran Üniversitesi yardımcı doçent alım ilanı 2017 Haberleri

24 11 2017 | bugünkü ilanlar, memurlar, kariyer.net, yenibiriş.com, maaşlar, kpss, sınavlar, ne zaman, başvuru şartları, ne iş yapar, iş ilanları, iş başvurusu, işkur, sabah ilan, posta ilan, gazete, haber, son dakika ilan bürosu, gazete ilan ajansı, gazeteye ilan vermek istiyorum

Gönderi Yap