Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcısı Personel Alımı

90

Başbakanlığa bağlı Hazine Müsteşarlığı ihtiyaçlar doğrultusunda yeni personel memur alımı yapacak. Buna göre söz konusu personel alımı kapsamında çeşitli alanlarda toplam 45 adet personel sınavla işe alınacak. Hazine Müsteşarlığı kamu personel alımı çerçevesinde İktisat 20, İşletme 10, Endüstri Mühendisliği 10 İstatistik 5 adet olmak üzere 45 aday genel ve idari hizmetler sınıfından 8. ve 9. derece kadrolara atanacak.

Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvurular, 30.09.2013 tarihinden itibaren 4.10.2013 günü mesai saati bitimine (Saat 18:00) kadar yapılacaktır.

Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda sayılan şartları taşımaları gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) En az 4 yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri, mühendislik fakülteleri ile diğer üniversite ve fakültelerin istatistik bölümünden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

c) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7-8 Temmuz 2012 veya 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları (KPSS)’nda;

-İktisat alanı için KPSSP-22 puan türünden en az 85 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (400) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece İktisat bölümü mezunları kabul edilecektir),

. İşletme alanı için KPSSP-23 puan türünden en az 85 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (200) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece İşletme bölümü mezunları kabul edilecektir),

. Endüstri Mühendisliği alanı için KPSSP-16 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (200) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir),

. İstatistik alanı için KPSSP-25 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (100) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece İstatistik bölümü mezunları kabul edilecektir),

ç) 7-8 Temmuz 2012 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan KPSS’nin yabancı dil bölümünden (İngilizce, Almanca, Fransızca) en az 42 (%70) soruya doğru cevap vermiş veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (2011 Kasım, 2012 Mayıs-Kasım,) en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya Yabancı Dil Sınavından (2013 Nisan-Eylül,) en az 70 puan almış olmak,

d) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1978 tarih ve sonraki doğumlular) Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavında daha önce iki defa başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here