İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve Kuran Kursu Öğreticisi Alımı

108

Diyanet İşler ihtiyaçlar ölçüsünde yeni personel alımı yapmaya devam ediyor. Diyaney İşler Başkanlığı yeni yayınladığı personel alım ilanı ile 40 adet imam hatip alımı, 5 adet müezzin kayyım alımı ve 5 adet kuran kursu öğreticisi alımı için sınav düzenleyecek.

Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan5 adet sabık Kuran kursu öğreticisi, 40 adet sabıkimam-hatip ve 5 adet sabık müezzin-kayyım olmak üzere toplam 50 kadroyasözlü sınav sonucuna göre açıktan (sabık) atama suretiyle personel alınacaktır.

SINIFI UNVANI KADRO DERECESİ KONTENJAN SAYISI
DHS Kuran Kursu Öğreticisi 5-11 5
DHS İmam-Hatip 5-11 40
DHS Müezzin-Kayyım 5-11 5
Toplam 50


Diyanet İşleri Personel Alım Şartları

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindebelirtilen şartları taşımak.

2. Diyanet İşleri Başkanlığının ilgiliyönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel içinaranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak.

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 98/b maddesigereğince görevine son verilmemiş olmak.

4. a) Kuran kursu öğreticiliği için bu unvandamüktesebi bulunmak.

b) İmam-hatiplik için bu unvanda müktesebi bulunmak.

c) Müezzin Kayyımlık için bu unvanda müktesebi bulunmak.

5. İmam-hatip ve müezzin-kayyımlık için erkek olmak.

6. Halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/Amaddesi kapsamında devlet memuru olarak çalışıyor olmamak.

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilikveya yaşlılık aylığı almamak.

8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun,

a) 56ve 57 inci maddeleri hükümlerine göre, adaylık devresi içinde veya sonundailişikleri kesilenlerin (sağlık nedenleri hariç) ilişikkesilmesi üzerinden en az 3 yıl geçmiş olmak.

b) 63üncü maddesine göre, ilk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle aynıyerdeki görevlere atananlardan atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününde;başka yerdeki görevlere atananlardan, atama emirlerinin kendilerine tebliğtarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresiniizleyen iş günü içinde işe başlamayanların atamalarının üzerinden en az bir yılgeçmiş olmak.

c) 92inci maddesine göre, iki defadan fazla devlet memurluğundan çekilmemiş olmak.

d) 94üncü maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenleriçin en az altı ayı doldurmuş olmak.

e) 92inci maddesinin 2 inci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar için en azbir yıl geçmiş olmak.

f) 95inci maddesinde yazılı zorunluluklara uymayanlar için memurluktan ayrılışlarıüzerinden en az üç yıl geçmiş olmak.

g) 96ncı maddesine aykırı şekilde memurluktan çekilmemiş olmak.

Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. İlgili mevzuatta aranan devlet memuruolmak için gerekli şartlar ile yukarıdaki şartları taşımadığı sınav veya atamasürecinde anlaşılan adaylar ile sınavöncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğeaykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru vesınavları geçersiz sayılacağı gibi atamaları yapılsa dahi görevleriyleilişikleri kesilecektir.

Diyanet İşleri Personel Alımı Başvuru İşlemleri

1. Yukarıdaki şartlarıtaşıyan adaylar, 09/12/2013(08:30) – 16/12/2013 (16:30) tarihlerinde https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresi üzerinden e-başvuru programı aracılığı ile sınav için e-başvuru formunu kendileridoldurduktan sonra başvuru için gerekli belgelerle birlikte e-başvurularınonaylanması için herhangi bir İl Müftülüğüne müracaat edeceklerdir.

2. Başvuruiçin gerekli belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat edecekadaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

3. Her aday sadece bir unvan grubu için müracaattabulunabilecektir. Sınava birden fazla unvan grubunda müracaat eden adaylarınbaşvuruları geçersiz sayılacaktır.

4. İl Müftülüklerindeki İKYS il yöneticileri,adayın e-başvuru formuna girdiği bilgiler ile başvuru için gerekli belgelerdekibilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra başvuru onaylama işleminigerçekleştireceklerdir.

5. Başvuru için gerekli belgeleri eksik olanadayların e-başvuru onaylama ve müracaat işlemi yapılmayacaktır.

6. Başvuru onaylama işleminden sonra, adayınbaşvuru yaptığına dair belge müracaatı gerçekleştiren görevli personeltarafından onaylanarak adaya verilecektir.

7. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayanveya posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 16/12/2013 (16:30)tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8. Başvuruişlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarakyapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

9. Müracaatların sona ermesinden sonra adayınbaşvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklikyapılmayacaktır.

10. Başkanlığımızhttps://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresi üzerinden e-Başvuru formunu doldurmayan/dolduramayanveya il müftülüklerinde aktivasyon işlemini yaptırmayan/yaptıramayan adaylarınmüracaat talepleri hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

Diyanet İşleri Sınav İşlemleri

1. Sözlü sınav, Başkanlık merkezinde 23/12/2013tarihinde başlatılacaktır.

2. Sınava girmeye hak kazananlar “Sınav GirişBelgesi”ni, https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresinden alabileceklerdir.

3. Adaylar, sözlü sınava gelirken “Sınav GirişBelgesi” ile birlikte T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfuscüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

4. Sözlü sınava girmeyehak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınavakatılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara nesebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

5. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70puan almak şarttır. Atamalar ise, sözlü sınavda başarılı olan adaylar arasındanen yüksek puandan başlanarak belirlenen kontenjan sayısınca yapılacaktır.

6. Sınav sonuçları, Başkanlığımızın internetsitesinde www.diyanet.gov.tr ve aynısitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

7. Adaylar, “sınav giriş belgesi” alma, sınav sonuç öğrenme ve tercih işlemlerini https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir. / Diyanet İşleri İmam Hatip Alımları

kuran kursu öğreticisi alimi 2014, diyanet 2014 sözleşmeli personel alımı, 2015 imam alımı, 2014 imam alımı, 2015 imam alimlari

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here