Türk Patent Enstitüsü Kamu Sözleşmeli Personel Alımı

56

Türk Patent Enstitüsü personel alımları kapsamında yeni personel memur alımı yapacak. Söz konusu kamu personel alımı kapsamında 4b sözleşmeli personel alımı yapılacak. Kurum personel alımında KPSS B grubu puanını baz alacak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere aşağıda öğrenim ve bölümü belirtilen 2 Büro Personeli pozisyonuna “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar” çerçevesinde Enstitümüzce yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSSI (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

TÜRK PATENT ESNTİTÜSÜ PERSONEL ALIMI
Kaç personel alımı yapılacak?

Büro Personeli Önlisans 2 Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak

PERSONEL ALIM ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

b) 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSSP93 puan türünden asgari 80 puana sahip olmak,

c) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak, ç)Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak zorunludur.

(ÖZEL ŞART)

a) Önlisans mezunu adayların yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olması.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR

1) Başvurular, yukarıda belirtilen özel ve genel şartları taşıyan adaylar tarafından, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde elektronik ortamda Enstitümüz resmi internet sitesinde Resmi İlanlar www.ilgn.gov.tr’de Iwww.tpe.gov.trl duyurular bölümünde yayımlanan form, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak yapılacaktır.

2) Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, Enstitümüze elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri süresi içerisinde ibraz edemeyenjerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal istem yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMİ

1) Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylar, başvuru süresi bittikten sonra 2012 yılı KPSS puanı esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır.

2) Puan eşitliği halinde sırasıyla yaşı büyük olana, bunun da aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olanlara öncelik tanınacaktır.

3) İlan edilen pozisyon sayısı kadar belirlenen asil ve yedek adayların listesi Enstitümüzün resmi internet sitesinde lwww.tpe.gov.trl ilan edilecek, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4) Yedek adayların atanma hakları, yerleştirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren yılsonuna kadar geçerlidir. Yerleşti«j|meye hak kazanan asil ve yedek adaylardan belgelerini Enstitümüze ibraz etmeyen veyct’görevine hiç başlamayan ya da başladıktan sonra görevirtden istifaen ayrılan adayların yerine sırasıyla yedekleri çağırılacaktır.

Adres ve iletişim bilgileri Türk Patent Enstitüsü Personel Dairesi Başkanlığı Hipodrom Caddesi No:115 06330 Yenimahalle/ANKARA – Tel: 0 (312130313 60-61-62

Türk Patent Enstitüsü Persone Alımı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here