Ankara Büyükşehir Belediyesi çeşitli alanlarda personel alımı yapacağını duyurdu. Buna göre söz konusu personel alımında müfettiş yardımcıları alınacak.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı aşağıda belirtilen kadrolarına, Yarışma Sınavı ile Müfettiş Yardımcıları alınacaktır.

PERSONEL ALIM SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

1. ÖSYM tarafından 6-7 Temmuz 2013 ve 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans (A) Grubunda, (KPSSP 65) bölümünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak,

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.

3. Üniversitelerin Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak.

4. Giriş sınavının açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak, (askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki yıl eklenir).

5. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak.

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvurular 30 Aralık 2014 günü saat 17.00’ye kadar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No: 5 Kat: 22 06330 Yenimahalle/ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. “Ankara Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Belgesi” yukarıda belirtilen adresten veya Internet aracılığı ile “www.ankara.bel.tr” adresinden temin edilebilir. (0 312 507 29 62 – 0 312 507 29 70 no’lu telefonlardan ayrıntılı bilgi alınabilir.)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Aday Formu, (Söz konusu belge yukarıda belirtilen adresten veya Internet üzerinden www.ankara,bel.tr adresinden temin edilebilecektir.)

b) KPSS Sınavı Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı sureti

c) Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı sureti

ç) Son altı ay içerisinde çekilmiş 4,5 x 6 ebadında 3 adet fotoğraf,

d) Yabancı okul mezunları için denklik belgesi

e) T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı sureti.

Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacak, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak, sınavı kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

SINAVA GİRECEK ADAYLAR NASIL BELİRLENECEK?

Yazılı Sınava toplam 300 kişi çağrılacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 300 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 300 aday giriş sınavına alınacaktır. 300’üncü aday ile eşit puan alan tüm adaylar sınava çağrılacaktır. Sınava girebilecekler 31 Aralık 2014 tarihinde Internet üzerinden www.ankara.bel.tr adresinde ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No: 5 Kat: 22 06330 Yenimahalle/ANKARA adresindeki ilan panosunda ilan edilecektir.

GİRİŞ BELGESİ

Sınava girebileceklere Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Sınava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilebilir. Sınav Giriş Belgesi 31 Aralık 2014 – 14 Ocak 2015 tarihleri arası mesai saatleri içerisinde Teftiş Kurulu Başkanlığından adaylarca alınacaktır. Bu tarihler dışında “Sınav Giriş Belgesi” verilmeyecek ve Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

YAZILI SINAV NEREDE NE ZAMAN YAPILACAK?

Yazılı sınav 15 Ocak 2015 tarihinde 09.30 – 12.30 (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 14.00 -16.30 (Muhasebe, Yabancı Dil) saatleri arasında Kocatepe Kültür Merkezi Mithat Paşa Caddesi No: 74 Kızılay/ANKARA adresinde yapılacaktır.