ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine; “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”nun ilgili maddeleri ile “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi” ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenim belgelerinin onaylı suretlerini, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe;

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm, anabilim dalı ve yabancı dilini belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, özgeçmişini, doktora belgesini, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenim belgelerinin onaylı suretlerini, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili akademik birime;

Adayların, gazete ilan tarihi itibari ile 15 (on beş) gün içerisinde (mesai bitimine kadar) şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmelerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Not : Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI DERECE ADEDİ AÇIKLAMA
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Doç. Dr. 1 1
Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Yrd. Doç. Dr. 3 1
Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf Eğitimi Yrd. Doç. Dr. 1 1
Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Felsefe Tarihi Yrd. Doç. Dr. 1 1
Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları İngiliz Dili ve Edebiyatı Yrd. Doç. Dr. 3 1
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Yrd. Doç. Dr. 3 1
İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi Yrd. Doç. Dr. 1 1
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Yrd. Doç. Dr. 3 1
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Yrd. Doç. Dr. 3 1
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Yrd. Doç. Dr. 1 1
Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Sayısal Yöntemler Yrd. Doç. Dr. 3 1
Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Politikası Yrd. Doç. Dr. 1 1
Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Politikası Yrd. Doç. Dr. 1 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği Yrd. Doç. Dr. 3 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme Bilimleri Yrd. Doç. Dr. 3 1
Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar ve Tasarım Görsel Sanatlar ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. 3 1
Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Yapı Bilgisi Yrd. Doç. Dr. 3 1
Artvin Meslek Yüksekokulu Ormancılık Ormancılık ve Orman Ürünleri Yrd. Doç. Dr. 3 1
Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu İnşaat İnşaat Teknolojisi Yrd. Doç. Dr. 3 1