Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile bünyesinde yer alan kurumlarda görev yapan personele ödenen en düşük ve en yüksek ücretler konusunda açıklama yapıldı.

Bir soru önergesine cevap niteliğinde hazırlanan ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın sorumluluğunda olan kurum ve kuruluşlara ilişkin çeşitli açıklamaların yer aldığı yazıda, bazı kurum ve kuruluşlarda personele en düşük ve en yüksek aylık ücretlerden de söz edildi.

Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ tarafından imzalanmış olan yazıda, personelin aylık ücretleri konusunda şu bilgiler de yer aldı:

**Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile bünyesinde yer alan kurumlarda; en düşük memur maaşı 1.870,83 TL, en yüksek memur maaşı ise 7.125,31 TL’dir. Yüksek Kurum Başkanına 2013/4539 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereği 2014 yılı için aylık 769,98 TL ek ödeme yapılmaktadır.

**Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde; 12.derecenin 2.kademesinde memur kadrosunda çalışan personele, 375 sayılı KHK gereği ek ödeme dahil 1.908,83 TL, 1.dereceli 6400 ek göstergeli Genel Müdür’e, herhangi bir ek ödeme yapılmaksızın 7.020,64 TL maaş ödenmektedir.

**Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde kadro unvanlarında görev yapan en düşük derecedeki memura aylık 2.147,44 TL, en yüksek dereceli memura aylık 6.111,71 TL maaş ödenmekte olup, bunun dışında herhangi bir ek ödeme yapılmamaktadır.

**Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığında en yüksek (1.dereceli) Başkan Yardımcısı unvanlı kadroda görev yapan personelin aylık ortalama maaşı (Ocak 2014) 6.690.22 TL, en düşük (9.dereceli) Memur unvanlı kadroda görev yapan personelin aylık ortalama maaşı (Ocak 2014) ise 1.921,32 TL’dir. Ayrıca Üst Kurul personeline, aylık maaşlarının dışında herhangi bir ek ödeme yapılmamaktadır.