Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren BUMKO yeni personel alımı yapacak. Söz konusu kamu personel alımı kapsamında bilişim personeli alınacak.

SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
Sınavı Açan Birim: Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Görev Yeri : Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlannın Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 İnci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavla toplam (3) personel alınacaktır

KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2012 ve 2013 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendiriliri ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartlan sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır (Eşit puan almış olmalan nedeniyle otuzuncu sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adaylann tümü sınava çağrılacaktır) Sınava alınacak adaylann listesi www.bumko.gov.tr adresinde ilan edilecektir

SINAV TARİHİ VE YERİ
Yazılı sınav 06 Mart 2014 tarihinde saat 9 30’da Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde yapılacaktır Sözlü/uygulamalı sınav tarihi ve yeri aynca bildirilecektir