DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

ANKARA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı

 

Genel Müdürlüğümüz Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün personel ihtiyacını karşılamak üzere Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Çalışma Grubunda Temsil/Gün Başına pozisyonunda sözleşmeli 1 Koro Sanatçısı (Bas) alınacaktır.

 

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

 

1- Sınava katılacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlar ile birlikte aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.

 

2- Yükseköğretim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi ve konservatuvardan lisans düzeyinde mezun olmaları ya da son sınıfta öğrenimlerine devam ediyor olmaları şartı aranır.

 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Türk Uyruklu Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda

 

Koro Sanatçısı (Korist) Uygulama Müfredatı

 

Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda Koro Sanatçısı olarak çalıştırılacak sanatçılar, Müdürlük Sanat Kurulu’nca dinleme ve denemeye tabi tutularak başarılı olanlar ile kadro ihtiyaç durumuna göre sözleşme yapılacaktır. Sanat Kurulu’nca gerekli görülmesi halinde, dinleme ve denemeye branş uzmanı gözlemciler de davet edilebilir. Göreve alınanlardan gerekli görülenler tekrar deneme ve dinlemeye tabi tutulabilirler. Dinleme ve denemede başarılı olamayanlarla sözleşme yenilenmez.

 

SINAV ŞEKLİ

 

a) Ses egzersizi

 

b) Adayın belirleyeceği bir Mozart arya ve ya bir opera aryası

 

c) Komisyonca belirlenecek bir deşifraj.

 

BAŞVURU ŞEKLİ

 

Başvurular, en geç 14 Haziran 2016 Salı günü mesai saati bitimine kadar ilgili Müdürlüğe;

 

1- Diploma Örneği,

 

2- 2 adet Fotoğraf,

 

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

 

4- Dilekçe

 

ile şahsen ya da posta yolu ile aşağıdaki adrese yapılabilir.

 

SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ

 

Yer : Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:20 Ulus/ANKARA Tarih : 15 Haziran 2016 Çarşamba

 

Saat : 10.00

 

İrtibat Telefonları: (0)312) 309 14 10