Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve
kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile
Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül
Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarına
göre yapılacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların
başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik
Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini
ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek,

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların
başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın
listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı
ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın
yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel
Dairesi Başkanlığı’na,

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların
başvurdukları anabilim dalını ve 2547 sayılı Kanunun 23.maddesinin b fıkrasının
2 numaralı bendi uyarınca yapılacak sınava esas olmak üzere yabancı dillerini
belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgelerini ve yayınlarını
kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek,

Bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün
içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz
web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate
alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış
olması şarttır.

NOT: (*) Bulunan anabilim dallarında yabancı dilde
öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte
belirtilen şartlara sahip olmak.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

BİRİM/ANABİLİM DALI/

ANASANAT DALI/PROGRAMI

UNVAN ADET NİTELİKLER
BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
Biyoloji Eğitimi Profesör 1 Alan Eğitimi (Biyoloji Eğitimi) bilim
alanında doçentliğini almış olmak ve toprak-bitki ilişkileri konusunda
çalışmaları olmak.
Matematik Eğitimi Profesör 1 Matematik bilim alanında doçentliğini
almış olmak. Matematik Eğitimi ve Polinomların
Maksimum Modülleri konusunda çalışmaları olmak.
Kimya Eğitimi Doçent 1 Alan Eğitimi (Kimya
Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Organik
kimya eğitimi konularında çalışmaları olmak.
BUCA EĞİTİM
FAKÜLTESİ
Tarih Eğitimi Doçent 1 Alan Eğitimi (Tarih
Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Türkiye
Cumhuriyetinin İlk Müfredat Programları ve Ders Kitapları konusunda yayınları
olmak.
EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (*) Yard.Doç. 1 Amerikan Kültürü ve
Edebiyatı alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecesi almış olmak;
Amerikan Tiyatrosu ve Romanı alanında yayın yapmış olmak.
Psikometri Yard.Doç. 1 Psikometri anabilim
dalında doktorası olmak, örtük sınıf analizi ve ölçme eşdeğerliği alanlarında
çalışmaları olmak.
FEN FAKÜLTESİ
Zooloji Yard.Doç. 1 Kurbağalarda iskelet
sisteminin osteolojisi ve yaş tayini ile ilgili uluslararası alanda
çalışmalar yapmış olmak. İngilizce yabancı dil puanı YDS sınavından 80 ve
üzeri veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan
almış olmak.
GÜZEL SANATLAR
FAKÜLTESİ
Film Tasarım ve Yönetmenliği Yard.Doç. 1 Sinema-TV
Bölümü lisans programından mezun olmak. Doktorasını Sinema-TV Bölümünde yapmış olmak. Türkiye
Sineması ve Sinema Estetiği alanlarında çalışmalar yapmış olmak. En az 5 yıl
akademik deneyime sahip olmak.
Moda Giyim Tasarımı Yard.Doç. 1 Güzel Sanatlar Fakültelerinin
Tekstil Bölümünden mezun olmak. Tekstil anasanat
dalında yüksek lisans ve sanatta yeterlik yapmış olmak. Moda Giyim Tasarımı
alanında 10 yıllık akademik deneyime sahip olmak.
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
Mekanik (Makine) Yard.Doç. 1 Makina
Mühendisliği Bölümü Mekanik Programında Doktora yapmış olmak. İyonik polimer
metal kompozit aktüatörler
ve sandviç kompozitler konularında yayınları olmak.
MİMARLIK
FAKÜLTESİ
Restorasyon Yard.Doç. 1 Restorasyon Anabilim
Dalında doktora yapmış; modern mimarlık mirasının korunması ve cumhuriyet
dönemi konut mimarlığı konularında çalışmaları bulunmak.
Bina Bilgisi Yard.Doç. 1 Bina Bilgisi Anabilim Dalında
doktora yapmış; toplumsal çevre eğitimi ve çocuk-mimarlık konularında
çalışmaları bulunmak.
TIP FAKÜLTESİ
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Yard.Doç. 1
İZMİR MESLEK
YÜKSEKOKULU
Pazarlama Programı Yard.Doç. 1 Doktorasını İşletme
anabilim dalında yapmış olmak ve sürdürülebilir tüketim ve internetten
alışveriş alanında yayınları olmak. En az 4 yıl Yükseköğretim Kurumunda alanında ders verme deneyimine sahip
olmak.
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Yard.Doç. 1 Doktorasını Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri anabilim dalında yapmış olmak ve Kadın
İstihdamının desteklenmesi ve akademide iş yaşam dengesi alanında yayınları
olmak. En az 10 yıl Yükseköğretim
Kurumunda alanında ders verme deneyimine sahip olmak.
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Programı
Yard.Doç. 1 Doktorasını Elektrik ve
Elektronik Mühendisliği anabilim dalında yapmış olmak ve kablosuz iletişim
alanında yayınları olmak. En az 10 yıl Yükseköğretim Kurumunda alanında ders
verme deneyimine sahip olmak.
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Programı
Yard.Doç. 1 Doktorasını Fizik
Öğretmenliği Programında yapmış olmak ve Elektrostatik konularının hibrit model ile öğretimi üzerine yayınları olmak. En az
4 yıl Yükseköğretim Kurumunda alanında ders verme deneyimine sahip olmak.
BERGAMA MESLEK
YÜKSEKOKULU
İş Makineleri Operatörlüğü Programı Yard.Doç. 1 Maden İşletme de doktora
yapmış olmak. Yükleyici ve kırıcı makinaların verimi ve seçimi konularında
bilimsel yayınları olmak.