Hacettepe Üniversitesi yayınladığı ilan ile yeni personel alımı yapacağını açıkladı. Üniversite söz konusu personel alımı kapsamında çeşitli branşlarda sağlık personeli alımı yapıyor.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastaneleri’nde görevlendirmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. (Hemşire pozisyonu için ücretler Özel Bütçeden, diğer pozisyonların ücretleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacaktır).

Kod No UNVANI POZİSYON

SAYISI

KPSS PUAN TÜRÜ ARANILAN NİTELİKLER
1 Tabip 1 KPSS puan şartı aranmamaktadır. Tıp Fakültesi mezunu olmak (Diyaliz Ünitesi’nde görevlendirilmek üzere)
2 Uzman Tabip 1 KPSS puan şartı aranmamaktadır. İç Hastalıkları uzmanı olmak (Onkoloji Hastanesi’nde görevlendirilmek üzere)
3 Hemşire 30 KPSSP3 Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak
4 Diyetisyen 5 KPSSP3 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olmak
5 Psikolog 1 KPSSP3 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunu olmak, Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak.
6 Avukat 1 KPSSP3 Hukuk Fakültesi 4 yıllık lisans mezunu olmak, avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak ve 5 yıl süre ile avukat olarak çalıştığını belgeleyebilmek, İcra takibi konusunda tecrübeli olmak.
7 Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri) 3 KPSSP93 / KPSSP3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının 2 yıllık Anestezi Bölümü mezunu olmak.(Anestezi Ünitesinde çalışmak üzere)
8 Sağlık Teknikeri (Ameliyathane Teknikeri) 2 KPSSP93 / KPSSP3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının 2 yıllık Ameliyathane Teknikerliği Bölümü ve Tıbbi Laboratuvar Bölümü mezunu olmak.(Ameliyathanede çalışmak üzere)
9 Sağlık Teknikeri (Ameliyathane Teknikeri) 2 KPSSP93 / KPSSP3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının 2 yıllık Ameliyathane Teknikerliği Bölümü mezunu olmak ve Sterilzasyon konusunda MEB ya da Sağlık Bakanlığı onaylı belge sahibi olmak, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi’nde çalışmak üzere.
10 Sağlık Teknikeri (Tıbbi

Görüntüleme

Teknikerliği)

1 KPSSP93 / KPSSP3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Bölümü 2 yıllık önlisans mezunu olmak ve Girişimsel Radyoloji Bölümünde çalışmak üzere.
11 Gıda Teknikeri 1 KPSSP93 / KPSSP3 Meslek Yüksekokullarının Gıda Teknolojisi Bölümü 2 yıllık önlisans mezunu olmak, Mama mutfağında çalışmak üzere.
12 Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Laboratuvar) 4 KPSSP94/KPSSP93/

KPSSP3

Sağlık Meslek Lisesi Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Bölümü veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Laboratuvar Bölümü mezunu olmak ve Hastanelerimiz Merkez Laboratuvarında ve Eczanede çalışmak üzere.

PERSONEL ALIMINDA ARANILAN GENEL KOŞULLAR

(1)Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

(2)Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(3)Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak,

(4)01.01.1980 ve sonrası doğumlu olmak,

(5)657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

(6)Alım yapılacak branşta belirlenen fakülte veya yüksek okullardan veya meslek lisesinden mezun olmak,

(7)Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek,

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ , ZAMANI ve YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

(1)Lisans mezunları için 2014 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne, ön lisans mezunları için KPSS93 puan türüne, lise mezunları için KPSSP94 puan türüne ve üst öğrenimini bitirip alt öğrenime başvuracak adayların KPSSP3 ve KPSSP93 puan türlerine bakılacaktır. Adayların başvurularını C Katı İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne nüfus cüzdanı ve fotokopisi, diplomalarının aslı ve fotokopisi, KPSS sonuç belgesi (internet ortamında alınan sonuç belgesi yeterlidir), erkek adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi ile birlikte gazetedeki ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapmaları gerekmektedir.

(2)Adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

(3)Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

(4)Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde www.hacettepe.com.trweb adresinde yayınlanacaktır.

(5)Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.hacettepe.com.tradresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

(6)Tabip ve Uzman Tabip unvanları için KPSS puanı aranmamakta olup, yapılan başvurularda aday sayısının alım yapılacak pozisyon sayısından fazla olması halinde ilan edilen pozisyona alınacak Tabip / Uzman Tabip adayları komisyon huzurunda kura yöntemiyle belirlenecektir. Kura sonuçları Hastanelerimiz web sayfasında duyurulacaktır