İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Memur Personel Alımı Yapacak

İçişleri Bakanlığı ve bağlı kurumlarda ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda personel alımı devam ediyor. Bakanlık Dernekler Dairesi Başkanlığında bulunan boş kadrolara personel alımı yapacak.

Buna göre söz konusu personel alımı çerçevesinde boş bulunan 3 adet Mühendis (1 adet Dernekler Dairesi Başkanlığı, 2 adet Ankara İl Dernekler Müdürlüğü) 2 adet Büro Personeli (Dernekler Dairesi Başkanlığı) pozisyonlarında istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen usul ve esaslara göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca Sözleşmeli Personel alınacaktır.

İçişleri Bakanlığı Personel Alım Başvuru Şartları

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda mühendis ve büro personeli sözleşmeli personel olmalarına engel bir durumu bulunmamak.

Personel Alımında Özel Şartlar

Endüstri Mühendisliği pozisyonu için aranılacak nitelikler; (Dernekler Dairesi Başkanlığı);

a) Üniversitelerin; Endüstri Mühendisliği ve Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programları ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az 4 (dört) yıl süreli fakültelerin birinden mezun olmak,

b) 2012 KPSS P3 lisans puan türünden en az 70 puan almış olmak,

Bilgisayar Mühendisliği pozisyonu için aranılacak nitelikler; (Ankara II Dernekler Müdürlüğü);

a) Üniversitelerin; Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği lisans programları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az 4 (dört) yıl süreli fakültelerin birinden mezun olmak,

b) 2012 KPSS P3 lisans puan türünden en az 70 puan almış olmak,

c) ASP.Net 2005/2008 Javascrpit, Ajax, CSS, XML, Microsoft SQ SELVER, MySQL veya Ms Access, C=, Web Servisleri konularının herhangi birinden en az bir sertifika sahibi olmak,

ç) Donanım veya netvvork konusunda sertifika sahibi olmak,

d) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

Büro Personeli pozisyonu için aranılacak nitelikler; (Dernekler Dairesi Başkanlığı)

a) Üniversitelerin; Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ve İnsan Kaynakları ön lisans programlarından veya bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı yüksekokulların bahsi geçen programlarından mezun olmak,

b) 2012 yılı KPSS P93 önlisans puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvurular; İçişleri Bakanlığının, (www.icisleri.gov.tr) veya Dernekler Dairesi Başkanlığının (www.dernekler.gov.tr) adresli internet sitelerinde, adaylar için bulunan İş Talep Formunu, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 25/11/201329/11/2013 tarihleri arasında saat:18.00’a kadar İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Namık Kemal Mahallesi İnönü Bulvarı A Blok Kat:2 Çankaya/ANKARA adresine şahsen yapılacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar yukarıda belirtilen müracaat tarihleri arasında Bakanlığımız internet sitesinden temin ederek dolduracakları iş talep formuna aşağıda belirtilen diğer belgeleri de ekleyeceklerdir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

a) KPSS Sonuç Belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi,

b) Diplomanın aslı ile birlikte fotokopisi

c) Özel şartlar bölümünde belirtilen sertifikaların aslı ile birlikte fotokopisi, (Yukarıda belirtilen belgelerin fotokopileri kurum tarafından tasdik edildikten sonra asılları iade edilecektir.)

İçişleri Bakanlığı Personel Alımında Önemli Hususlar

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

b) Adaylar yukarıda ilan edilen kadrolardan ancak birine müracaat edebilecektir. Birden fazla Pozisyona başvuru yapıldığı takdirde her ikisi de geçersiz sayılacaktır.

c) Şahsen başvuru esnasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuruların Kabul Edilmesi

Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra, başvurulmuş unvanlar itibariyle 07-08 Temmuz 2012 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 lisans ve 22-23 Eylül 2012 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P93 önlisans puan türlerinden, en az 70 ve üzerinde puan almak kaydıyla, en yüksek puandan başlayarak, ilan edilen kadro sayısı kadar asil ve yeteri kadar yedek aday ilan edilerek sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

İçişleri Bakanlığı Personel Alım Sonuçları

Sözleşmeli personel olarak atanmaya hak kazananlara ilişkin asil ve yedek liste www.icisleri.gov.tr ve www.dernekler.gov.tr adresli internet sitelerinde ve T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Dernekler Dairesi Başkanlığı Namık Kemal Mahallesi İnönü Bulvarı A Blok Kat: 2 Çankaya/ANKARA adresindeki hizmet binası girişinde ilan edilecek olup, bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır.