İnsan Hakları Kurumu yani kısa adıyla TİHK bünyesinde görevlendirmek üzere yeni personel alımı yapacak. Buna göre söz konusu personel alımı kapsamında siyasal bilgiler, İİB., iktisat ve işletme mezunu 15 uzman yardımcısı alımı yapılacak. İş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar gerekli şartları taşıdıkları taktirde 4 – 14 Kasım tarihleri arasında iş başvurusu yapabilirler.

İNSAN HAKLARI KURUMU – TİHK PERSONEL ALIMI

Türkiye İnsan Hakları Kurumunda (TİHK) istihdam edilmek üzere, 21/6/2012 tarihli, 6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu ve İnsan Hakları Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, genel idare hizmetleri sınıfından 9 uncu dereceli 15 adet İnsan Hakları Uzman Yardımcısı kadrosuna giriş sınavı ile personel alımı yapılacaktır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 20 Aralık 2014 Cumartesi günü, saat 09.30’da Ankara’da yapılacaktır. Sınav süresi 2 saat olacaktır. Sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saat ise sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce TİHK’in resmi internet sitesinde (http://www.tihk.gov.tr) ve hizmet binasında duyurulacaktır.

Giriş sınavının şekli ve uygulaması, sınav komisyonlarının oluşumu, insan hakları uzman yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikler, insan hakları uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları ile görev ve yetkilerine ilişkin bilgiler 14.03.2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İnsan Hakları Uzmanlığı Yönetmeliğinde yer almaktadır.

PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

İnsan Hakları Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına katılabilmek için:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurt içi ya da yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) 2013 veya 2014 yıllarında yapılan KPSS’de; KPSSP21, KPSSP30, KPSSP36, KPSSP47, KPSSP74, KPSSP86, KPSSP88, KPSSP95, KPSSP103, KPSSP114 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almak,

ç) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış (01 Ocak 1979 ve daha sonra doğmuş) olmak,

d) Sınava başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlamış olmak,

Şartları aranır. Sınava başvuru şartlarını taşımadığı halde sınava girerek başarılı olan adayların atamaları yapılmaz.

SINAV BAŞVURUSU İLE İLGİLİ DETAYLAR

a) Sınava ön başvurular 5-14 Kasım 2014 tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınacaktır.

b) Sınava başvuracak adayların KPSS puanları ÖSYM tarafından ön başvuru esnasında kontrol edilecektir. ÖSYM tarafından ön başvuru esnasında yukarıda belirtilen puan şartını taşımayan adayların başvuruları sistem tarafından engellenecektir.

c) Atama yapılacak kadro sayısının yirmi katı aday, yukarıda belirtilen KPSS puan türlerinde en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanacak,sıralamadaki en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip aday var ise aynı puana sahip adaylar listeye dahil edilerek nihai başvuru yapacak adaylar belirlenecektir.

ç) Nihai başvuru yapmaya hak kazanan adayların listesi, ön başvuruların sonuçlanması ve nihai başvuru yapacak adaylara dair listenin ÖSYM tarafından TİHK’e bildirilmesinden sonra Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilecektir. ÖSYM ön başvurunun sonuçlarını internet adresinden adaylara duyuracaktır.

d) Sıralamaya giren ve sınav ücretini yatıran adaylar başvurularını, 20-28 Kasım 2014 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) aracılığıyla veya bireysel olarak İnternet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.

e) Sınav ücretini yatıran ve başvurusunu tamamlayan her aday için ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile edineceklerdir.

f) ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın uygulanması, güvenlik önlemleri, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler, başvuru tarihlerinde ÖSYM tarafından adaylara duyurulacaktır.

g) Sınava başvuru ve sınavın uygulanmasına ilişkin diğer bilgiler Kurumun internet sitesinde de ayrıca duyurulacaktır.

SINAVIN ORGANİZASYONU VE YÜRÜTÜLMESİ

a) Yazılı sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.

b) Sınavda adayların, kendisinden istenen bir konuda uzun ya da kısa bir metin yazmasına, verilen problemleri yazarak çözmesine ya da verilen sorulara uzun veya kısa, yazılı cevaplar vermesine dayanan açık uçlu (yazılı) sınav uygulanacaktır. Adaylara, aşağıda ayrıntısı yer alan alanlardan en az 20 adet açık uçlu sorudan oluşan sınav uygulanacaktır. Sınavda; Tablo-1’de belirtilen konular arasından sorular yer alacaktır.Tüm adaylara aynı sorular sorulacaktır.