Köklü bir firma olan İpragaz ihtiyaçlar doğrultusunda personel ve eleman alımı yapıyor. Gücünü çalışanlarından alan İpragaz personel ve eleman alımı kapsamında yapılan tüm iş başvurularını bünyesinde saklıyor ve yeni pozisyonlar çerçevesinde değerlendirerek eleman alımı gerçekleştiriyor. İpragaz kendini yenilemekten, geleceği düşünmekten ve pozitif kalabilmekten yorulmayan takım arkadaşları arıyor.

İpragaz Personel Alımı, İş Başvurusu
İpragaz’a başvurular internet sitesi aracılığıyla yapılabildiği gibi, çalışanların ya da danışman şirketlerinin önerileri gibi farklı kaynaklardan da iletilebilir.

İletilen tüm başvurular, İnsan Kaynakları veritabanına kaydedilir. Yıllık yapılan işgücü planlaması doğrultusunda pozisyon açığı olduğu takdirde, bu veritabanından araştırma yapılarak, iş tanımları ile gerekli niteliklere uyan adaylardan bir havuz oluşturulur İpragaz vizyon, misyon ve ortak değerlerine uygun olmanın yanı sıra, İpragaz temel yetkinliklerine ve pozisyonun gerektirdiği iş ailesi yetkinliklerine uygunluk, aday seçiminde aranan temel kriterlerdir. İş başvurularınızı “Genel Başvuru” isimli ilan aracılığıyla iletebilirsiniz.

İpragaz’ın Sosyal Olanakları
Öğle Yemeği Yardımı
Personel Servisleri
Özel Sağlık Sigortası
Ferdi Kaza Sigortası
Bireysel Emeklilik Sistemi
Çalışma Saatlerimiz haftada 43 saattir. Mesai, Pazartesi – Cuma 08:30 – 17:45 arasındadır.

İpragaz Performans Yönetimi
İpragaz’da 2005 yılında başlatılan “Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Yönetimi” ile birlikte performans yönetimi, işe alım, eğitim / geliştirme ve kariyer planlama gibi İnsan Kaynakları sistemleri entegre hale getirilerek tüm İpragaz çalışanlarının dahil olacağı yaşayan bir sistem yaratılmıştır.

Bu kapsamda, her İpragaz çalışanında olması gereken İPRAGAZ TEMEL YETKİNLİKLERİ’nin yanı sıra, satış, pazarlama, teknik, mali işler, lojistik vb. iş ailelerinin yetkinlikleri de belirlenmiştir. Söz konusu yetkinlikler, yıl içerisinde hedeflere ulaşmak için kullanılan, gelişime açık araçlar niteliğindedir. Dolayısıyla kişisel gelişim ve kariyere yön verecek olması açısından etki edeceği en önemli sistem PERFORMANS YÖNETİMİ SİSTEMİ’dir. İpragaz’da her çalışan kendi performansını kendisi yönetmekten sorumludur.