Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olan İş Bankası yeni personel alımı için kolları sıvadı. Buna göre İş Bankası yeni bankacılık personel alımı kapsamında müfettiş yardımcısı alımı yapacak. Söz konusu banka personel alımı için sınav düzenlecek. İş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar başvurularını 12.05.2014 tarihine kadar yapabilirler.

Yazılı mesleki bilgi  sınavı ve genel yetenek testinden oluşan ilk aşama 25.05.2014 tarihinde gerçekleştirilecektir. Birinci aşamada başarılı olan adaylar değerlendirme merkezi aktiviteleri ve mülakattan oluşan diğer aşamalara davet edilecektir.

İş Bankası Müfettiş Yardımcısı Memur Alımı 2014

Sınava başvuruda bulunacak adaylarda aranan koşullar aşağıda belirtilmiştir.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini çok iyi derecede bilmek, aşağıda yer alan
yabancı dil seviye tespit sınavlarından asgari olarak belirtilen sonuçları elde etmiş ve bu
durumu başvuru süresinin sonu olan 12.05.2014 tarihine kadar mys@isbank.com.tr adresine
ulaştıracağı sertifika ile belgeleyebilmek (İletilecek sertifika muhtemel işe başlama tarihi olan
01.08.2014 itibarıyla da geçerli olmalıdır. İlgili e-posta adresine gönderilecek belge ve
bilgilere ilişkin açıklamalara “II-Sınav Başvurusu” bölümünde yer verilmiştir).

SINAV / KURUM ADI PUAN / SEVİYE
İNGİLİZCE TOEFL-IBT (*)
85
ALMANCA GOETHE ENSTİTÜSÜ
Goethe Zertifikat C1 (ZMP)
Goethe Zertifikat C2 (GDS)
FRANSIZCA
Fransız Milli Eğitim
Bakanlığı
(Fransız Kültür Merkezi)
DALF C1
DALF C2
TEF
(Fransız Kültür Merkezi)
699

* TOEFL sınavına yeni girecek adaylar, 1239 kod numarasını belirterek sonuçlarını Bankamıza
göndermelidir. TOEFL sınavının CBT ve PBT versiyonları kabul edilmeyecektir.
(Ayrıca ihtiyaçlarımız doğrultusunda, yukarıda sayılan yabancı dil koşulunu karşılayan
ve sınav sürecimiz sonunda birbirine yakın performans sergileyen adaylardan, ilaveten
Rusça bilenler tercih edilecektir.)

3. Üniversitelerin en az 4 yıl süreyle eğitim veren fakültelerinin ve yine en az 4 yıl süreyle eğitim
veren yüksekokulların aşağıda belirtilen bölümleri ile bunların yetkili makamlarca tanınmış,
Türkiye ve yabancı ülkelerdeki eşleniklerinin birinden mezun olmak (Bu kapsamda, en geç
14.07.2014 tarihinde mezun olup, bu durumu aynı tarih itibarıyla belgeleyebilmek
gerekmektedir).

2
Bölüm Adı Bölüm Adı
Aktüerya Makine Mühendisliği (*)
Aktüerya Bilimleri Makine ve İmalat Mühendisliği (*)
Avrupa Birliği İlişkileri Maliye
Bankacılık Matematik Mühendisliği(*)
Bankacılık ve Finans Mekatronik Mühendisliği (*)
Bankacılık ve Finansman Muhasebe
Bankacılık ve Sigortacılık Muhasebe Bilgi Sistemleri
Bilgisayar Mühendisliği (*) Muhasebe Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Muhasebe ve Denetim
Bilgisayar-Enformatik Muhasebe ve Finans Yönetimi
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (*) Muhasebe ve Finansal Yönetim
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Muhasebe ve Finansman
Ekonometri Pazarlama
Ekonomi Pazarlama / Satış Yönetimi
Ekonomi ve Finans Sermaye Piyasası
Ekonomi-Yönetim Bilimleri Sigortacılık
Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Elektrik Mühendisliği(*) Sistem Mühendisliği (*)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (*) Siyaset Bilimi
Elektronik Mühendisliği (*) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (*) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Endüstri Mühendisliği Uluslararası Finans
Endüstri Sistemleri Mühendisliği(*) Uluslararası İlişkiler
Enformatik Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği
Hukuk Uluslararası İşletme
İktisat Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca)
İnşaat Mühendisliği (*) Uluslararası İşletmecilik
İstatistik Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Uluslararası Ticaret
İş İdaresi Uluslararası Ticaret ve Finansman
İşletme Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
İşletme Bilgi Yönetimi Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İşletme Enformatiği Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
İşletme Mühendisliği Yazılım Mühendisliği (*)
İşletme-Ekonomi Yönetim Bilimleri
Kamu Yönetimi Yönetim Bilişim Sistemleri
Küresel ve Uluslararası İlişkiler Yönetim ve Organizasyon

(*) Söz konusu bölümlerden mezun kişilerin başvuruları; işletme, iktisat, ekonomi, maliye,
bankacılık ve dengi dallarında yüksek lisans yapmış olmaları ya da aşağıda yer verilen
sertifikalardan birine sahip olmaları şartı ile kabul edilecektir. Yüksek lisans derecesinin ya da
sertifika sahipliğinin en geç 14.07.2014 tarihi itibarıyla belgelendirilmesi gerekmektedir.

o IIA- Institute of Internal Auditors (Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü) tarafından verilen:
 CIA/Certified Internal Auditor (Uluslararası İç Denetçi Sertifikası)
 CCSA/Certification in Control-Self Assessment (Kontrol Özdeğerlendirme
Sertifikası) 3
 CFSA/Certified Financial Services Auditor (Uluslararası Finansal Hizmetler
Denetçisi)
 CGAP/Certified Government Auditing Professional (Uluslararası Kamu Denetçisi)

4. Yazılı sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak (25.05.1984 ve sonrasında doğanlar
başvurabileceklerdir).

5. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ya da en erken 2014 yılı Aralık ayına kadar
erteletmiş olmak (Sınav tarihinde askerlik görevini yürütmekte olanların en geç 01.08.2014
tarihi itibarıyla terhis olacak durumda bulunmaları gerekmektedir).

6. Daha önce Bankamızın yaptığı sınavların herhangi birinin mülakat aşamasında ve/veya daha
önce gerçekleştirilen Uzman Yardımcılığı ile Müfettiş Yardımcılığı sınavının değerlendirme
merkezi aktiviteleri aşamasında başarısız sayılmamış olmak.

7. Daha önce yapılan Müfettiş Yardımcılığı sınavlarına bir defadan fazla katılmamış olmak.

8. Sağlık durumu seyahat etmeye ve başvuru yaptığı işte çalışmaya elverişli olmak, (Bu durum,
sınavı kazananlardan istenecek tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ile
belgelendirilecektir).

9. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

10. Affa uğramış olsa bile herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak.

11. Resmi dairelere, kurum veya kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü altında bulunmamak.

II – Sınav Başvurusu :

Sınava katılmak isteyenler başvurularını sadece Bankamız internet sitesinden yapabilecektir.

Bankamız Müfettiş Yardımcılığı sınavına başvuru süreci;

– ik.isbank.com.tr adresinden başvuru yapılması ve
– mys@isbank.com.tr adresine istenen bilgi ve belgelerin yine istenilen format ve isimde
gönderilmesi

aşamalarından oluşmaktadır.

Bu aşamaların herhangi birinde eksik veya hatalı bir işlem yapılması durumunda başvuru işleme
alınmamaktadır

Başvuruda bulunmak için geçerli bir TC Kimlik Numarasına ve e-posta adresine sahip olunması
gerekmektedir.

Sınav başvurusunda bulunan adayın mys@isbank.com.tr adresine göndereceği e-postaya;

– sınav giriş koşullarında belirtilen niteliklere sahip yabancı dil sertifika belgesi ile
– 6 aydan eski olmayan vesikalık fotoğrafını “jpeg” uzantılı ve 4
– lisans mezuniyet notu ortalamasının da bulunduğu resimli Türkçe öz geçmişini ise “docx”
uzantılı olmak üzere

toplamda üç ayrı dosya olarak ek yapması ve söz konusu e-posta metninde adı, soyadı, TC
Kimlik Numarası ve ik.isbank.com.tr adresinden başvuru yaptığı tarih bilgisine yer vermesi
gerekmektedir.

mys@isbank.com.tr adresine sınav başvurusu amacıyla e-posta gönderilirken aşağıda belirtilen
hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

a. e-postanın konu kısmına “MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 2014-1” yazılması,

b.1. e-postaya ek yapılan fotoğraf dosyasının “AD SOYAD TCKN” (Örneğin: AHMET
YILMAZ 123456789.jpeg) şeklinde adlandırılması,

b.2. e-postaya ek yapılan yabancı dil sertifikası dosyasının “AD SOYAD SERTİFİKA”
(Örneğin: AHMET YILMAZ SERTİFİKA.jpeg) şeklinde adlandırılması,

b.3. e-postaya ek yapılan özgeçmiş dosyasının ise “AD SOYAD ÖZGEÇMİŞ” (Örneğin:
AHMET YILMAZ ÖZGEÇMİŞ.docx) şeklinde adlandırılması ve

c. e-posta metninde adayın adı, soyadı, TC Kimlik Numarası ve ik.isbank.com.tr adresinden
başvuru yaptığı tarih bilgisine yer verilmesi gerekmektedir.

Konu ile ilgili hazırlanmış örneğe aşağıda yer verilmiştir.

Ek yapılan dosyalarla birlikte e-posta boyutunun 1 MB’nin üzerinde olmaması hususuna dikkat
edilmesi yerinde olacaktır.

Sınav daveti ve diğer duyurular hem internet sitemizden hem de e-posta aracılığı ile
yapılacağından internet sitemizin ve e-posta hesabının sınav öncesinde kontrol edilerek sınava
girilecek yer ve salonları belirten mesajın alınması ve diğer duyuruların izlenmesi gerekmektedir.

Başvuru sırasında belirtilen e-posta adresinde değişiklik olması halinde, haberleşmenin kesintiye
uğramasını engellemek üzere, ik.isbank.com.tr adresinde yer alan Başvuru sekmesinden
ulaşabileceğiniz İş Başvuru Formu’ndan öz geçmiş bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir.

III – Sınav Hakkında Bilgiler

A-) Sınav Davetleri:

Sınav başvuruları 12.05.2014 tarihine kadar kabul edilecektir. Sınav ile ilgili tüm davet ve
duyurular 16.05.2014’den itibaren İş Başvuru Formunda yer alan Başvuru Durum Takip
alanından yapılacaktır. Bu tarihten itibaren Başvuru Durum Takip alanının kontrol edilmesi önem
taşımaktadır.

B-) Sınav Yeri:

Detaylarına aşağıda yer verilen sınavın ilk aşaması İstanbul ve Ankara’da, diğer aşamaları
İstanbul’da yapılacaktır.

C-) Sınav Kapsamı:

1.Aşama: (25.05.2014)

a. Mesleki Bilgi Sınavı :

Mesleki bilgi sınavı klasik yöntemle yazılı olarak yapılır. Sınav Ekonomi (Genel Esaslar, Makro
ve Mikro İktisat, Para, Kredi, Banka) ve Türkçe (Kompozisyon) konularını kapsamaktadır.

b. Genel Yetenek Sınavı:

Adayların sayısal ve sözel kavrama, veri yorumlama, sistemsel düşünme ve problem çözme
becerilerinin ölçülmesine ilişkin olan söz konusu sınav test şeklinde uygulanmaktadır.

2.Aşama: (2014 yılı Haziran ayı içerisinde daha sonra duyurulacak bir tarihte yapılacaktır.)

Değerlendirme Merkezi Aktiviteleri:

Adaylar Bankamız Değerlendirme Merkezinde yetkinlik bazlı değerlendirmelere ve kişilik
özelliklerini tespit etmeye yönelik teste tabi tutulacaktır.

3.Aşama: (2014 yılı Temmuz ayı içerisinde daha sonra duyurulacak bir tarihte yapılacaktır.)

Mülakat: Sınavın ilk iki aşamasında başarılı olan adaylar, Bankamız yöneticilerinden oluşan bir kurul
tarafından tek tek mülakata alınmaktadır. / İş Bankası Memur Alımı