İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda ismi yazılı birimine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri,
28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “istanbul
Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesi” uyarınca Yardımcı
Doçent kadrosuna eleman alınacaktır. Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:
Sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini. Doktora
Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet
PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte ilgili birime şahsen başvurmaları
gerekmektedir.

NOTLAR:

1 İlan edilen unvan için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası
Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

2 Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları
gerekmektedir.

3 ilan edilen bu kadroya müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden
Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

4 Başvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birime yapılacaktır.

5 Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

6 Kadroya müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığının internet sitesinde yer alan istanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme
ve Atama Yönergesine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını
eklemeleri gerekmektedir.

7 ilanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

DUYURULUR EDEBİYAT FAKÜLTESİ ANABİÜM DAU UNVANI ADEDİ AÇIKLAMA

Leh Dili ve Edebiyatı YARD.DOÇ. 1 Türkiye-Polonya ilişkileri üzerine bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.