Yeni düzenleme kapsamında kamu kurumlarında çalışan araştırmacı maaşları 2014 yılı çerçevesinde yeniden düzenlendi. Buna göre araştırmacı kadrosunda çalışan personel maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar…

27/02/2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazetedeyayımlanan 6525 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ile “Araştırmacı” kadrosu ile ilgili olarak kanuni düzenleme yapılmış olup ilgili madde aşağıdadır. “MADDE 41 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11 -….Müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlerde bulunup; kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması veya kapatılması, özelleştirme uygulamaları kapsamında ilgili kuruluşların kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliklerinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesi nedenleriyle 657 sayılı Kanuna tabi “Araştırmacı” unvanlı kadrolara atanan veya atanmış sayılanların, bu kadroda bulundukları sürece, anılan Kanunun 152 nci maddesi uyarınca ödenmekte olan zam ve tazminatları ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde öngörülen ek ödemelerinin belirlenmesinde, genel idare hizmetleri sınıfında yer alan aynı dereceli “müdür yardımcısı” kadro unvanı için öngörülmüş olan zam ve tazminatlar ile ek ödeme oranları esas alınır. Bu fıkra hükümleri, 657 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen fark tazminatı verilmek ve ek ödemeleri döner sermaye bütçesinden ödenmek suretiyle 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 13 üncü maddesi kapsamında yer alan “Araştırmacı” kadrosunda bulunanlar hakkında da uygulanır ve bunlara 209 sayılı Kanuna göre ayrıca ek ödeme yapılmaz.”

Araştırmacı Maaşı 2014, Araştırmacı Ücretleri Ne Kadar?
Bu madde kapsamından Araştırmacı ve Araştırmacı (Ö) kadrolarına atanan veya atanmış sayılanların maaşları yükselmiş olacak ve eksi kadrosu ile araştırmacı kadrosu arasındaki fark için ödenen tazminat daha az olacak ve dondurulmuş maaşı fark tazminatı daha hızlı bir şekilde kapanacağından normal zam almaya daha erken başlamış olacaktır. Şöyle ki; bu düzenleme yapılmamış olsaydı geldiği yerdeki net maaş örneğin 4000 tl olsaydı fark tazminatı 4000-2.603,22=1.396,78 olurken yeni düzenleme ile 4000-3.378,77= 621,23 oluyor.

Unvan Özel Hizmet Tazminatı Ek Tazminatı Yan ödeme puanıAraştırmacı
Araştırmacı (1. Derece) 60 115 900
Müdür Yardımcısı (1. Derece) 125 165 750

1.dereceli evli ve eşi çalışmayan 25 yıllık hizmeti olan bir Müdür Yardımcısının maaşının hesaplanması aşağıdaki gibidir. (Asgari Geçim indirim 96,39 TL olarak dikkate alınmıştır.)

1 Ocak 14
AYLIK KATSAYI 0,076998
EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞI 731,48
TABAN AYLIĞI KATSAYISI 1,205274
YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416
MAAŞ HESABI
Maaş Unsurlar Tutar (TL)
1- Gösterge Aylığı (1/4) 1500 0,076998 115,50
2- Ek Gösterge Aylığı 2200 0,076998 169,40
3- Taban Aylığı 1000 1,205274 1.205,27
4- Kıdem Aylığı 500 0,076998 38,50
5-Yan Ödeme Aylığı 750 0,024416 18,31
6- Özel Hizmet Tazminat Tutarı 1,2500 731,48 914,35
7- Ek Ödeme Tutarı 1,65 731,48 1.206,94
8- Makam Tazminatı 0 0,00
9- Görev Tazminatı 0 0,00
10-Aile Yardımı 2134 0,076998 164,31
11-Çocuk Yardımı 0 0,076998 0,00
12- Dil Tazminatı 0 0,076998 0,00
Brüt Ücret 3.832,59
13- Emekli Keseneği İşveren Payı 268,73
14- Genel Sağlık Sigortası Primi Devlet payı 183,23
Brüt Gelir 4.284,54
13- Emekli Keseneği İşveren Payı 268,73
14- Genel Sağlık Sigortası Primi Devlet payı 183,23
14- Emekli Keseneği Kişi Payı 219,87
1 1- Genel Sağlık Sigortası Primi Kişi payı 122,15
15- Aylık Gelir Vergisi Matrahı 1.204,96
16- Aylık Gelir Vergisi 84,35
16- Damga Vergisi 27,84
Kesintiler Toplamı 906,18
Aylık Net Ödeme 3.378,37

1.dereceli evli ve eşi çalışmayan 25 yıllık hizmeti olan bir Araştırmacı maaşının hesaplanması aşağıdaki gibidir. (Asgari Geçim indirim 96,39 TL olarak dikkate alınmıştır.)

1 Ocak 14
AYLIK KATSAYI 0,076998
EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞI 731,48
TABAN AYLIĞI KATSAYISI 1,205274
YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416
MAAŞ HESABI
Maaş Unsurlar Tutar (TL)
1- Gösterge Aylığı (1/4) 1500 0,076998 115,50
2- Ek Gösterge Aylığı 2200 0,076998 169,40
3- Taban Aylığı 1000 1,205274 1.205,27
4- Kıdem Aylığı 500 0,076998 38,50
5-Yan Ödeme Aylığı 900 0,024416 21,97
6- Özel Hizmet Tazminat Tutarı 0,60 731,48 438,89
7- Ek Ödeme Tutarı 1,15 731,48 841,20
8- Makam Tazminatı 0 0,00
9- Görev Tazminatı 0 0,00
10-Aile Yardımı 2134 0,076998 164,31
11-Çocuk Yardımı 0 0,076998 0,00
12- Dil Tazminatı 0 0,076998 0,00
Brüt Ücret 2.995,05
13- Emekli Keseneği İşveren Payı 216,43
14- Genel Sağlık Sigortası Primi Devlet payı 147,57
Brüt Gelir 3.359,04
13- Emekli Keseneği İşveren Payı 216,43
14- Genel Sağlık Sigortası Primi Devlet payı 147,57
14- Emekli Keseneği Kişi Payı 177,08
1 1- Genel Sağlık Sigortası Primi Kişi payı 98,38
15- Aylık Gelir Vergisi Matrahı 1.275,18
16- Aylık Gelir Vergisi 94,89
16- Damga Vergisi 21,49
Kesintiler Toplamı 755,83
Kaynak: memurlar.net  NET 2.603,22

Personel Maaşları