Diyanet İşleri ihtiyaçları ölçüsünde yeni personel alımı yapmaya devam ediyor. Kurumu 65 adet yeni kuran kursu öğreticisi alımı yapacak.

Kurum İçi Naklen Erkek Kur’an Kursu Öğreticisi Ek Tercih Alımı

19.08.2013 -29.08.2013 tarihleri arasında Konya Selçuk Dini Yüksek İhtisas MerkeziMüdürlüğünde yapılan “Kurum İçi Naklen Kur’an Kursu Öğreticisi Alımı SözlüSınavı” sonucunda başarılı olarak atama kontenjanına giren adaylardantercihlerineyerleşemeyen 36 kişi ile münhal bulunan 29 kadro için sözlü sınav puanına göre ektercihle toplam 65 Kur’an kursu öğreticisinin ataması naklen yapılacaktır.

Atanma işlemlerine esas olmak üzere;

Adaylar Ek Tercih işlemlerini 03/02/2014 – 07/02/2014 tarihleri arasında https://ikys.diyanet.gov.tr webadresiüzerinden kendi kullanıcı hesapları vasıtasıyla;

1- 10Kur’an kursu ismi tercihi yapacaklardır.

2- Tercihlere yerleştirme işlemleri sözlüsınav başarı puanı en yüksek olandan başlamak suretiyleBaşkanlığımızcabilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Puanların eşit olması durumunda,MBSTSpuanı yüksek olana, onun da eşit olması halinde hizmet süresi fazlaolana, bu sürenin eşitliğinde yaşıbüyük olana öncelik verilecektir.

3- Söz konusu tarihler arasındamüracaat etmeyen adaylarınatama işlemleri yapılmayacaktır.

İlgililere duyurulur.