MEB Çalışanları, Müdür ve Yardımcıları Rotasyon İşlemleri

Bilindiği üzere devlet kamu kurumlarında çalışan memurlar için bir rotasyon formulü geliştirdi. Söz konusu rotasyon düzenlemesi kapsamında batıdaki kamu çalışanları doğuda da bir süre görev yapacaklar. Peki eğitim kurumu çalışanlarının rotasyon işlemleri nasıl olacak?

Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapanların rotasyon kapsamındaki yer değiştirmeleri; 04.08.2013 tarihli ve 28728 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Çalışma Süresine Bağlı Yer Değiştirmeler” başlıklı 19. maddesine göre yapılmaktadır.

Hangi yöneticilere rotasyon uygulanacaktır?
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Kurumlarındaki Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapanlara rotasyon uygulanacaktır.

Rotasyona tabi tutulacak yöneticilerin hizmet süresi ne kadar olacaktır?
Müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görev yaptıkları eğitim kurumunda 6 yıllık çalışma süresini tamamlayan yöneticilerin görev yerleri değiştirilecektir.

Rotasyona tabi tutulacak yöneticilerin hizmet süresin hesabında hangi tarih baz alınacaktır?
30 Haziran tarihi esas alınacaktır.

Aynı okuldaki çalışma süresini farklı kademelerde geçirenlerin süresi nasıl hesaplanacaktır?
Yöneticilerin her hizmet bölgesi için belirlenen 6 yıllık hizmet sürelerini aynı eğitim kurumunda tamamlamaları esastır. 6 yıllık hizmet süresinin hesabında, aynı eğitim kurumunda aynı yönetim görevinde (Müdür, Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı olarak) geçen sürelerin tamamı değil, görev yaptığı unvan süresi esas alınır.

Rotasyon uygulaması hangi kriterlere göre yapılacaktır?
Yöneticilerin rotasyon uygulaması; il içinde bölge hizmeti, tercihler, Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puan üstünlüğü ve atanmak üzere başvurulacak eğitim kurumuna alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilmek veya bu eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak; fen ve sosyal bilimler liseleri ile bilim ve sanat merkezleri yöneticiliği için bu okullarda öğretmenlik yapmış veya yapmakta olmak şartı göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

Rotasyon uygulamasında kaç adet tercih yapılacaktır?
Bulundukları hizmet bölgesindeki hizmet süresini tamamlayan yöneticiler, kendi hizmet bölgesindeki eğitim kurumları için 10, bir alt veya bir üst hizmet bölgesindeki eğitim kurumları için de 10 olmak üzere en fazla 20 tercihte bulunurlar.

Tercihte bulunmayan ve tercihlerine atanamayanlara hangi işlem yapılacaktır?
Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayanların atamaları elektronik ortamda valiliklerce gerçekleştirilecek kura sonucuna göre hizmet bölgelerinden birine re’sen yapılır.

Rotasyon uygulamasının duyurusu hangi kurumca yapılacaktır?
Yer değiştirme işlemlerinin takvimi ve başvuruya ilişkin hususlar valiliklerce duyurulur.

Rotasyon uygulaması hangi takvime göre yapılacaktır?
Her yıl Temmuz-Ağustos aylarında sonuçlandırılır. Sadece 2013 yılına özgü olarak 31 aralık 2013 tarihine kadar sonlandırılabilecektir.

Boş eğitim kurumu bulunmaması nedeniyle ataması yapılamayanlara hangi işlem uygulanacaktır?
Eğitim kurumu yöneticilerinden boş eğitim kurumu bulunmaması nedeniyle ataması yapılamayanların yer değişiklikleri, bir sonraki çalışma süresine bağlı yer değiştirme döneminde öncelikli olarak gerçekleştirilir.

Bu yönetmeliğe göre atanan müdür başyardımcılarına hangi işlem uygulanacaktır?
Yönetmeliğin “Yöneticiliğe Atama” başlıklı 12. maddesinin 6. fıkrasındaki; “(6) Müdür başyardımcılığına, kurumdaki müdür yardımcıları arasından, kurum müdürünün inhası, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile eğitim kurumu norm sayısı kadar atama yapılır.” hükümlerine göre Müdür başyardımcılığına atananlar müdür yardımcısı olarak rotasyona tabi tutulacaklardır.

Eski yönetmeliklere göre atanan müdür başyardımcılarına hangi işlem uygulanacaktır?
Eski yönetmeliklere göre müdür başyardımcısı olarak atananlar, müdür başyardımcısı olarak yer değiştirmeye tabi tutulacaklardır.

Dönüşüme, birleşmeye, ad değişmesine, statü değişikliğine veya fiziki mekan değişikliğine tabi tutulan eğitim kurumları yöneticilerinin hizmet süreleri nasıl hesaplanacaktır?
Yönetmeliğin “Hizmet Süresinin Başlangıcı” başlıklı 17. maddesinde bu sorunun cevabı bulunmaktadır. “MADDE 17 – (1) Dönüşüme, birleşmeye, ad değişmesine, statü değişikliğine veya fiziki mekan değişikliğine tabi tutulan eğitim kurumları yöneticilerinin bulundukları kurumdaki hizmet süresinin hesabında bu yöneticilerin söz konusu eğitim kurumuna ilk atanma tarihi esas alınır.”

Rotasyona tabi tutulacak yöneticilerin yer değiştirmelerinde puan eşitliği olursa hangi işlem uygulanacaktır?
Yönetmeliğin “Atama ve Yer Değiştirmelerde Puan Eşitliği” başlıklı 20. maddesinde bu sorunun cevabı bulunmaktadır. “MADDE 20 – (1) Atamalarda ve yer değiştirmelerde puan eşitliği halinde; sırasıyla eğitim düzeyi, öğretmenlik kariyer basamağı üstünlüğü, yöneticilikteki ve öğretmenlikteki hizmet süresi atamaya esas alınır.”

Rotasyona tabi tutulacak yöneticiler kadrosunun dışındaki bir unvana atanabilirler mi?
Rotasyona tabi tutulacak yöneticiler sadece kadrosunun bulunduğu unvana atanabilirler. Rotasyona tabi tutulacak müdür; müdür olarak atanır. Rotasyona tabi tutulacak müdür başyardımcısı; müdür başyardımcısı için eski ve yeni yönetmelige göre atananlar bakımından bu durum farklılık arzetmektedir. Bu konuyu yukarıdaki sorularda açıklamıştık. Rotasyona tabi tutulacak müdür yardımcısı; müdür yardımcısı olarak atanır. / Kaynak: Memurlar.net