NİĞDE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

Niğde Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi Üniversitemiz web sitesinin (www.nigde.edu.tr) yönetmelikler ve yönergeler bölümünde yer almaktadır.

 

Başvurular ilanın günlük gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (onbeş) gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete’nin ilan tarihlerinin en son olanı dikkate alınacaktır)

 

Doçentlik kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olması, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi matbu formlar modülünde bulunan öğretim üyesi başvuru dilekçesine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 nüsha dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olması, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi matbu formlar modülünde bulunan öğretim üyesi başvuru dilekçesine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS, YDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen sınavların birinden 55 ve üzeri bir puana sahip olmak.) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 nüsha dosyayı başvuru dosyasına ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Duyurulur.

 

 

 

BİRİMİ VE BÖLÜMÜ

 

 

ANABİLİMDALI / PROGRAMI

 

 

ÜNVANI

 

 

ADET

 

 

AÇIKLAMALAR

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

Türkçe Eğitimi

 

 

Türkçe Eğitimi

 

 

Doçent

 

 

2

 

 

İlköğretim

 

 

Sınıf Eğitimi

 

 

Yardımcı Doçent

 

 

1

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

Batı Dilleri ve Edebiyatı

 

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı

 

 

Y ardımcı Doçent

 

 

1

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

İşletme

 

 

Muhasebe Finansman

 

 

Doçent

 

 

1

 

 

İşletme

 

 

Yönetim ve Organizasyon

 

 

Yardımcı Doçent

 

 

1

 

 

Bankacılık ve Finans

 

 

 

 

Y ardımcı Doçent

 

 

1

 

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 

 

Siyaset ve Sosyal Bilimler

 

 

Yardımcı Doçent

 

 

1

 

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 

 

Uluslararası Hukuk

 

 

Yardımcı Doçent

 

 

1

 

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

Makine Mühendisliği

 

 

Termodinamik

 

 

Doçent

 

 

1

 

 

Maden Mühendisliği

 

 

Cevher Hazırlama

 

 

Y ardımcı Doçent

 

 

1

 

 

Jeoloji Mühendisliği

 

 

Uygulamalı Jeoloji

 

 

Yardımcı Doçent

 

 

1

 

 

Çevre Mühendisliği

 

 

Çevre Teknolojisi

 

 

Y ardımcı Doçent

 

 

1

 

 

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

 

Devreler ve Sistemler

 

 

Yardımcı Doçent

 

 

1

 

 

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

 

Telekomünikasyon

 

 

Yardımcı Doçent

 

 

1

 

 

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

 

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği

 

 

Yardımcı Doçent

 

 

1

 

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

 

 

Radyo, Televizyon ve Sinema

 

 

 

 

Y ardımcı Doçent

 

 

1

 

 

TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ

 

 

Tarımsal Genetik Mühendisliği

 

 

Tarımsal Biyoinformatik

 

 

Doçent

 

 

1

 

 

KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 80 puan almış olmak veya lisans yada doktora eğitimini %100 ingilizce tamamlamış olmak.

 

 

TIP FAKÜLTESİ

 

 

Dahili Tıp Bilimleri

 

 

Radyoloji

 

 

Doçent

 

 

1

 

 

Radyoloji anabilim dalında doçent olmak. Pediatrik üreter taşlarında ultrasonografi uygulamaları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

 

 

Dahili Tıp Bilimleri

 

 

Nükleer Tıp

 

 

Yardımcı Doçent

 

 

1

 

 

Nükleer tıp uzmanı olmak. Geriatrik erkeklerde kemik mineral yoğunluğu ölçümü ile ilgili karşılaştırmalı çalışmalar yapmış olmak.

 

 

Temel Tıp Bilimleri

 

 

Tıbbi Biyokimya

 

 

Yardımcı Doçent

 

 

1

 

 

Tıbbi biyokimyada doktora yapmış olmak ve gebelikle ilgili çalışmaları olmak.