Emniyet teşkilatında üst rütbeye terfi edecek personelin yazılı sınavda başarılı sayılması için 50 puan alması şartı getirildi.

“Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Söz konusu değişikliğe göre, üst rütbeye terfi edecek emniyet personeline yazılı sınavda 100 üzerinden en az 50 puan aldıktan sonra sözlü sınava tabi tutulma şartı getirildi.

Ayrıca, mülakata giren her emniyet mensubunun sözlü sınav puanı, komisyon üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalaması alınarak tespit edilecek. Sözlü sınavda 100 üzerinden en az 50 puan alanlar başarılı sayılacak. Sözlü sınav komisyonlarında personele yöneltilecek soruların konu başlıkları ile puanları da şu şekilde belirlendi:

– Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (25 puan),

– Bir konuyu kavrama ve ifade edebilme yeteneği (15 puan),

– Temsil ve maiyetindeki personeli sevk ve idare kabiliyeti (15 puan),

– Öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (15 puan),

– Analitik düşünme, problem çözme ve doğru karar verebilme yeteneği (15 puan),

– Planlama, eş güdüm ve denetim becerileri (15 puan).