Sağlık Bakanlığı İletişim Danışmanı Personel Alımı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ISBSGMI’nde istihdam edilmek üzere 1 (Bir) iletişim Danışmanı alınacaktır.

Adayların ayrıntılı özgeçmişlerini en geç 27.01.2014 tarihi mesai bitimine (Saat 18.00) kadar aşağıda belirtilen e-posta adresine göndermeleri önemle rica olunur. Başvurularda ilgili başvuru kodunun belirtilmesi zorunludur.

İşin Kapsamı: Bu danışmanlık hizmeti içerisinde, Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzün vizyonu ve misyonu ile uyumlu olarak, Yılın bütünü için iletişim programları tasarlanır, sunulur, idarenin Onayı alınır, Tasarlanan iletişim programı ay bazında ayrıntılı olarak hazırlanır, sunulur, idarenin Onayı alınır, iletişim programı içinde her türlü toplantı, çalıştay, fuar, anket ve belirlenecek diğer uygulamaların yapılamasına yönelik süreçlerin yıl, ay, gün, saat bazında sağlıklı oluşturulması, katılımların sağlanması, katılımcılara gerektiğinde refakat edilmesi, yönlendirilmesi, faaliyetin yürütülmesi aşamasında her türlü teknik altyapı, fiziki koşullartn uygun hale getirilmesi, sonuçlandırılması, raporlanması, geribildirimlerin yapılması sağlanır. Program içinde planlanan faaliyetlere ilişkin olarak, zaman, şehir, mekan, katılımcı profili, katılımcı sayısı, katılım süreleri, ulaşım, konaklama vs hizmetlerin alımına yönelik olarak, Bütçesine uygun şartnamelerin/ToR’ların hazırlanması, bütçelerinin oluşturulması için ilgili birimlerle koordineli çalışmanın zamanında ve yeterli süreler gözetilerek oluşturulması sağlanır, Programın uygulanması aşamasında faaliyetlerde oluşabilecek değişikliklerin, tıkanıkların giderilmesinde zamanında, gerekli önlemler alınır, önerilerde bulunulur, Yazılj, görsel ve işitsel medyada Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz ile ilgili her türlü haberler, sunumlar takip edilir, hazırlanacak uygun sunumlar ile yöneticiler bilgilendirilir, önerilerde bulunulur, yöneticinin talebi ile diğer birimlerin uygun kanallar ve yazışmalar kullanılarak bilgilendirilmeleri yapılır. Yöneticileri tarafından verilen diğer görevler de yerine getirilir

Adayalarda Aranan Başvuru Şartları

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümtarinden mezun olmak. Bu konuda yüksek lisans yada doktora yapmış olması tercih sebebidir. İletişim konusunda yazdığı makale, kitap yada kongre bildirisi olması tercih sebebidir. Mezuniyetin tamamlandığı tarihten sonra iletişim, prezantasyon, raporlama ve temsil etme etkinliklerinin sergilendiği çalışma ortamında en az S yıllık deneyim sahibi olmak, Dergi, tanıtım çalışmaları konusunda tecrübe sahibi olması tercih sebebidir.ingilizceyi konuşma, anlama, yazma ve çeviri yapabilecek düzeyde bilmek, iyi iletişim becerilerine sahip ve ekip çalışmasına yatkın olmak, ekip üyelerini genel hedef doğrultusunda yönlendirebilmek yeteneğine sahip olmak MS Office, MS Project veya diğer proje yönetim araçları konusunda çok iyi bilgi sahibi olmak.