Sanayi Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Personel Alımı Yapacak

bilimsanayiBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ihtiyaçları ölçüsünde yeni personel alımı yapmaya devam ediyor. Yeni personel alımı kapsamında Sanayi Bakanlığı müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Buna göre bakanlık 12 Müfettiş Yardımcısı alacak. Giriş sınavının yazılı bölümü 11-12 Ocak 2014 tarihlerinde Ankara’da yapılacak.

Yazılı Sınava Giriş Başvurusu
Sınava giriş başvurusu ‘Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, GMK Bulvarı No: 128/B, Tandoğan-ANKARA’ adresine şahsen veya posta ile 20.12.2013 tarihi saat 17.00’ye kadar yapılacaktır.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, merkez teşkilatı ile 81 il müdürlüğü dışında, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Küçük ve Orta Ölçekli Sanayileri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı (TSE), Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı (TPE) ve Türkiye Şeker Kurumu gibi bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarıyla birlikte ülkemizin bilim, sanayi ve teknoloji alanında kalkınmasından, gelişiminden ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda bilim, teknoloji ve yenilik politikalarının sağlanmasından ve sanayi alanında stratejilerin geliştirilmesi ile uygulamalarının izlenip yönlendirilmesinden sorumlu olup Bakanlık müfettişleri de bütün bu alanlarla ilgili olarak rehberlik yapmak amacıyla teftiş, inceleme ve soruşturma görevlerini yürütmektedirler.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, Genel İdari Hizmetleri sınıfından 8’inci dereceli kadrolara atama yapmak üzere sosyal bilim alanında eğitim veren ve 10.09.2011 tarihli, 28050 sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girdikten sonra 29.11.2013 tarihli, 28836 sayılı Resmi Gazetede değişiklikleri yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde belirtilen fakültelerden mezun olanlar arasından yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı sınavla toplam 12 adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Sınava müracaat sırasında istenen belgeler;
Aday başvuru formu (http://teftis.sanayi.gov.tr/ adresinden veya Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, GMK Bulvarı No: 128/B, Tandoğan-ANKARA adresinden temin edilebilir.),

İki fotoğraf, nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

İlgili mevzuatına göre geçerlilik süresi dolmamış Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı büro personelince aslı görülüp doğruluğu kontrol edilerek onaylanan Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi,

Yüksek öğretim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya aslı gösterilmek şartıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı onaylı sureti ile,

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına müracaat edeceklerdir.

Aday başvuru formunda; adayın adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olduğu yükseköğretim kurumu ve gerekli diğer bilgilerin kaydedilmesi gerekmekte olup başvuru formu örneği http://teftis.sanayi.gov.tr/internet adresinden ya da ‘Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, GMK Bulvarı No: 128/B, Tandoğan-ANKARA’ adresinden temin edebilecektir.

Başvurular duyuruda belirtilen tarihe kadar yapılacak, postadaki gecikmeler ve eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanları içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır. / Bakanlık Personel Alımları / Kamu Personel İlanları

Son Güncelleme: 27 Ocak 2019 Pazar