Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

 

1-Yardımcı Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak, varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınav günü ve saati ile yerini ilgili birimden öğrenebileceklerdir.

 

NOT: -(Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.)

 

-(Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.)

 

-(Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.)

 

-(Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)

 

-(Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.)

 

-Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine Personel Daire Başkanlığının http://www.sinop.edu.tr/Personel Daire Baskanligi- 10 web adresinden, (Öğrenci alımı için Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü “öğretim üyesi sayısına” ulaşılıncaya kadar belirtilen atanma ölçütleri aranmaz.)

 

-Akademik Değerlendirme Formlarına http://www.sinop.edu.tr/Personel Daire Baskanligi-8 web adresinden ulaşılabilir.

 

 

 

UNVANI

 

 

ADEDİ

 

 

DERECE

 

 

BİRİMİ:

 

 

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

 

 

ALANI:

 

 

Yardımcı Doçent

 

 

1

 

 

3

 

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

 

 

Sosyoloji/ Genel Sosyoloji ve Metodoloji

 

 

Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak. Mobing ve iş tatmini konusunda çalışma yapmış olmak.

 

 

Yardımcı Doçent

 

 

1

 

 

3

 

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

 

 

Sosyoloji/ Toplumsal Yapı ve Değişme

 

 

Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak. Toplumsal hareketler ve çevre konusunda çalışma yapmış olmak.

 

 

Yardımcı Doçent

 

 

1

 

 

3

 

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

 

 

Sosyoloji/ Uygulamalı Sosyoloji

 

 

İletişim teknolojilerinin değerler alanı ile ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

 

 

Yardımcı Doçent

 

 

1

 

 

3

 

 

Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

 

Kamu Yönetimi/ Yönetim Bilimleri

 

 

Kamu yönetimi alanında doktora yapmış olmak. Kamu müzelerinin yönetimi konusunda çalışma yapmış olmak.

 

 

Yardımcı Doçent

 

 

1

 

 

3

 

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

 

 

Çevre Mühendisliği

 

 

Deniz ve tatlısu bentik faunası konusunda çalışma yapmış olmak.

 

 

Yardımcı Doçent

 

 

1

 

 

1

 

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

 

 

Resim

 

 

Resim sanatında otomatizm konusunda çalışma yapmış olmak.