İstanbul’da faaliyet gösteren Takas ve Saklama Bankası Aş. Takasbank yeni yayınladığı bir ilan ile bilgi teknolojileri uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Buna göre söz konusu personel alımına iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar 17 Ekim’e kadar iş başvurusu yapabilirler. Diğer yandan personel alımı için düzenlenecek olan sınav 26 Ekim’de yapılacak.

TAKASBANK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Takasbank Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı yazılı sınavına katılabilmek için adayların;

1.T.C. vatandaşı olmak,

2.Kamu haklarından yasaklı olmamak, dolandırıcılık, sahtecilik ve emniyeti suistimal (kötüye kullanma) gibi yüz kızartıcı fiillerden dolayı hapis cezasına çarptırılmış bulunmamak, iflas etmiş olmamak,

3.01 Ocak 1986 tarihinden sonra doğmuş olmak,

4.Son başvuru tarihi itibarıyla (17/10/2014) erkek adaylarda askerlikle ilişiği bulunmamak (son başvuru tarihi itibariyle askerliğin ertelenmiş olması yeterlidir),

5.Diğer bir kuruluşta zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak, genel şartlarına ek olarak,

6.En az 4 yıllık eğitim veren fakülte veya dengi yüksek eğitim kurumlarının;

i)Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği bölümlerinden,

ii)Yukarıdaki bölümlere denkliği YÖK tarafından kabul edilen yabancı fakültelerden sözlü sınav tarihinden önce mezun olmak veya

iii)Yukarıda belirtilen bölümlerden (denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yabancı akademik kurumlarda tamamlanan yüksek lisanslar da dahil) sözlü sınav tarihinden önce yüksek lisans mezunu olmak,

7.En az KPDS/YDS’de “70” , TOEFL computer-based sınavında “221” veya Internet based TOEFL sınavında “84”seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olduğunu son başvuru tarihinden en geç 3 yıl öncesine ait belge ile belgelemek (işe başlama esnasında söz konusu belgenin getirilmesi zorunludur),

SINAV NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

1.Giriş sınavı iki aşamalı olup ilk aşama yazılı sınav ikinci aşama ise sözlü sınavdır.

2.Genel yetenek ve alan bilgisi sınavından oluşan yazılı sınavda başarılı bulunan adaylar sözlü sınav bölümüne davet edilecek ve kazanan adaylar bu aşamadan sonra belli olacaktır.

3.Yazılı sınav 26/10/2014 Pazar günü İstanbul ve Ankara’da yapılacaktır. Sınav yeri Takasbank’a ait www.takasbank.com.trinternet adresinde duyurulacaktır.

4.Çalışma yeri Takasbank Genel Müdürlük adresi İstanbul ili olacaktır.

5.Yazılı sınav adayların, sözel, sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik hazırlanan “Genel Yetenek Sınavı” ve akademik bilgilerini ölçmeye yönelik “Alan Bilgisi Sınav”ından oluşacaktır. Sınavlar çoktan seçmeli olarak yapılacaktır. “Alan Bilgisi Sınavı” aşağıdaki konulardan yapılacaktır.

i.Veri Yapıları ve Algoritmalar

ii.Yazılım Mühendisliği

iii.Yazılım Mimarileri

iv.İşletim Sistemleri

v.Mobil Cihazlar / Bilişim

vi.Bilişim Teknolojileri Güvenliği

vii.Veri Tabanı Sistemleri

viii.Bilişim Genel Kültürü

ix.Kalite, Servis, Destek Standartları Konusu

x.Web Geliştirme

6.Sınav programı aşağıdaki gibidir:

26/10/2014 Pazar
13:00 Genel Yetenek Sınavı
14:00 Alan Bilgisi Sınavı

*Sözlü sınava çağrılacak olan adaylara “Kişilik Envanteri” uygulaması yaptırılacaktır.

7.Sınavlar saat 13:00’da başlayacağından adayların ulaşım olanaklarını dikkate alarak davranmaları ve en geç saat 12:15’te sınav salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınav saatlerinde meydana gelebilecek değişiklikler, sınavlar sırasında adaylara duyurulacaktır.

8.Sınava, sadece fotoğraflı ve T.C. kimlik numarası yazılı olan nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet getirilmesi yeterli olup sayılan kimlik kartlarından herhangi birisini yanında bulundurmayan bir aday gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacaktır. Sınav günü sınav salonlarında aday listeleri asılı olacaktır.

İŞ BAŞVURU FORMU NASIL DOLDURULACAK?

1.Başvuru başlangıç tarihi 19/09/2014, bitiş tarihi 17/10/2014’tür. 26/10/2014 tarihinde yapılacak olan sınava katılım için sadece Takasbank internet sitesinde (www.takasbank.com.tr) yer alan Sınav Başvuru Formu ile yapılan başvurular kabul edilecektir. Başvuru Formunun, sınav ve başvuru kılavuzu okunduktan sonra, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

2.Başvuru işlemleri ile ilgili bildirimlerin belirtilen iletişim adresi üzerinden yapılacağı göz önünde bulundurularak, iletişim adreslerinin geçerli bir adres olması gerekmektedir.

3.Başvuru formuna bilgiler girilmeden önce açıklamaların ve Sınav Başvuru Kılavuzu’nun okunacağına; formda verilen bilgilerin işe alım sürecinde kullanılmasına, gerekli yerlerden teyit edilmesine muvafakat edildiğinin; adaylığa uygunluk konusunda bu formda eksik veya gerçek dışı bilgiler verilmesi halinde, başvurunun değerlendirilmeye alınmayacağının, değerlendirilmeye alınsa bile durumun farkına varılması halinde iptal edileceğinin, işe başlamışsa iş akdinin feshedileceği ve bu durumda her türlü hukuki takibata geçilebileceğinin peşinen kabul ve beyan edilmesi gerekmektedir.

4.Başvuru ve sınav ile ilgili kılavuzda yer almayan hususlarla ilgili her türlü soru ve görüş için kpy@takasbank.com.tr adresine e-posta gönderebilir veya (0212) 315 21 51-53-58 numaralı telefonlardan Bankamıza ulaşabilirsiniz.