TİGEM – Tarım İşletmeleri Kadrolu Personel Memur Alımı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü yani kısa adıyla TİGEM personel alımına gidiyor. TİGEM yeni personel alımı kapsamında 4 adet kadrolu müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Başvurular 09/12/2013 Pazartesi günü başlayacak ve 07/01/2014 Salı günü saat 17.30’da sona erecektir. Başvuru zamanının bitiminden sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

TİGEM – TARIM İŞLETMELERİ PERSONEL MEMUR ALIMI

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TIGEM) Teftiş Kurulu Başkanlığı emrinde münhal bulunan, aşağıda görev yeri, sınıfı, unvanı, kadro derecesi belirtilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 4 müfettiş yardımcısı kadrosuna; üniversitelerin,

1. Grup: Hukuk, siyasal bilgiler, kamu yönetimi, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlardan 2 kişi,

2. Grup: Ziraat fakültelerinin, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, toprak bitki besleme, tarımsal yapılar ve sulama, tarımsal mekanizasyon, tarım ekonomisi ve zootekni bölümü mezunlarından 1 kişi,

3. Grup: Veterinerlik fakültesi mezunlarından 1 kişi olmak üzere, atanacak toplam 4 müfettiş yardımcısının belirlenmesi amacıyla Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı yapılacaktır.

Sınav Sonucu Atama Yapılacak Kadro Bilgileri:
Görev Yeri: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TIGEM) Teftiş Kurulu Başkanlığı /ANKARA
Sınıfı: G.I.H.
Unvanı: Müfettiş Yardımcısı
Kadro Derecesi: 7-8
Kadro Sayısı: 4

PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı nitelikleri taşımak,

Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak, (01 Ocak 1979 tarihi ve daha sonra doğanlar).

En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, kamu yönetimi, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, ziraat fakültesinin (tarla bitkileri, bahçe bitkileri, toprak bitki besleme, tarımsal yapılar ve sulama, tarımsal mekanizasyon, tarım ekonomisi ve zootekni) bölüm mezunları Veteriner Fakültesi mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

Sağlık durumu bakımından, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak,

Yapılacak inceleme sonucunda, sicil, tutum ve davranışlar yönünden müfettiş yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,

07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarından,

a) Hukuk, siyasal bilgiler, kamu yönetimi, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarının KPSSP113 puan türlerinin herhangi birinden,

b) Ziraat fakültelerinin, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, toprak bitki besleme, tarımsal yapılar ve sulama, tarımsal mekanizasyon, tarım ekonomisi ve zootekni bölümü mezunlarının KPSSP3,

c) Veterinerlik fakültesi mezunlarının KPSSP3’ten 75 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 80 aday (1 inci grup İlk 40, 2 inci grup ilk 20, 3 üncü grup ilk 20 aday) arasında bulunmak, (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.).

Giriş Sınavı Esasi: Giriş sınavı önce 5(beş) seçenekli çoktan seçmeli ve kompozisyon olarak yazılı, sonra da sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.

TIGEM İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığınca yayınlanan (www.tigem.gov.tr) Giriş Sınavı duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde başvuru yapmış olmak,

GİRİŞ SINAVI YERİ, TARİHİ

Giriş Sınavının yazılı bölümü 09/02/2014 Pazar günü saat 10:30 Ankara Üniversitesi Yerleşkelerinde tek oturum olarak yapılacaktır.

Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı yer ve sınav saatleri; TIGEM (www.tigem.gov.tr) internet sayfasında, yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylara, ayrıca sınav giriş yerleriyle ilgili yazılı bir bildirim yapılmayacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati TIGEM (www.tigem.gov.tr) internet sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

PERSONEL ALIMI SINAV BAŞVURULARI

Başvurular 09/12/2013 Pazartesi günü başlayacak ve 07/01/2014 Salı günü saat 17.30’da sona erecektir. Başvuru zamanının bitiminden sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylar, Giriş Sınavına, TIGEM internet sayfasındaki Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Başvuru Formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar, internet sayfasında yer almaktadır.

Adayların, Başvuru Formunu kendi el yazısı ile doldurduktan sonra imzalı bir nüshasını, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte son başvuru tarihine kadar TIGEM İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen vermeleri ya da postayla göndermeleri gerekmektedir. Postayla başvuru durumunda, gerekli belgelerin en geç başvuru süresinin bitim zamanı itibariyle, başvuru yerine ulaşması gerekmekte olup, başvuru süresinin bitiminden sonra belgeleri, Başkanlığa ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır. / TİGEM Personel Memur