Trakya Kalkınma Ajansı Personel Memur Alımı

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından, 25.01.2006 tarih ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile buna istinaden yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR21 Düzey 2 Bölgesinin (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, öğrenmeye ve kendisini geliştirmeye açık, kendine güvenen ve iletişime açık, takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı düşünen, üretken, yenilikçi, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 8 Uzman Personel ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır.

Trakya Kalkınma Ajansı’nın merkezi Tekirdağ olup, Ajansın faaliyet alanını Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul etmiş olacaklardır.

İlk Başvuru Tarihi: 27 Ocak 2014 Pazartesi
Son Başvuru Tarihi/Saati: 14 Şubat 2014 Cuma
Sözlü Sınava Katılacakların İlan Tarihi: 21 Şubat 2014 Cuma
Sınav Tarihi ve Sınav Sonuçları Duyuru Yeri: www.trakyaka.org.tr
Sınav Şekli: Sözlü Sınav (Mülakat)
Sınav Yeri: Tekirdağ