TSK KKK Personel Sivil Memur Alımı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı personel alımı kapsamında memur alımı yapacak. Buna göre söz konusu KKK personel alımı çerçevesinde sivil memur alımı yapılacak. KKK personel alımına başvuruda bulunmak isteyen adayların dikkat etmesi gereken hususlar ve başvuru konusunda bilgiler şöyle…

1. 2013 yılı ikinci dönem sivil memur temini kapsamında yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isimlerine ve seçildiği sınıf/unvan, başarı puanı ile sağlık kurulu rapor işlemleri için sevk edileceği tarihlere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2. Başarılı olan (asil veya yedek) adaylar, sağlık kurulu muayenesi işlemleri için hizalarında belirtilen SAĞLIK KURULU MUAYENE TARİHİNDE 8 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı ve 1 adet fotokopisi ile Hava Harp Okulu Komutanlığına (Yeşilyurt/İstanbul) müracaat edeceklerdir (Tahliller için ilk gün aç gelinmesi adayların işlemlerini hızlandıracaktır.). Hava Harp Okulu Sağlık Muayene Merkezinde görevli personelden sevk kâğıdını alan adaylar, sağlık muayene işlemlerine başlayacaklardır. İşlemleri tamamlanan adaylar, ön sağlık raporlarını (Asıl suret) Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA)na posta/kargo ile göndereceklerdir.

3. Hava Harp Okulundaki Sağlık Kurulu Muayenesinde olumsuz rapor alan ve itiraz etmek isteyen adaylar birinci kontrol muayenesine (itiraz muayenesi) sevk edilecektir. Bu durumdaki adayların yapması gerekenler aşağıya çıkarılmıştır.

a. Ankara’daki bir asker hastanesinde muayene olmak isteyenler, nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile şahsen (Sevk belgesi elden verilecektir.) K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına,

b. Ankara dışındaki bir asker hastanesinde muayene olmak isteyenler ise, iki suret dilekçe (TABLO-1), nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına posta yolu ile müracaat edebileceklerdir [Dilekçede açık adres, telefon numarası ve hastane tercihi (TABLO-2) belirtilecek, bu durumda olan adayların sevk belgesi posta ile adresine gönderilecektir.].

4. Birinci kontrol muayenesi (İtiraz muayenesi) sonucunda olumsuz rapor alan adayların işlemleri sonlandırılacaktır (Bu raporlara itiraz kabul edilmeyecektir.). Olumlu rapor alan adaylar ise, 30 (Otuz) gün içerisinde, yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak ikinci kontrol muayenesine (Hakem muayenesi) sevk edilecektir.

5. Birinci kontrol (İtiraz) muayenesinden olumlu rapor alan ve hakem muayenesine sevk edilmek üzere 30 (otuz) gün içerisinde yukarıda belirtilen esaslarda müracaat etmeyen adayların işlemleri sonlandırılacaktır.

6. Adaylar tarafından posta ile ulaştırılacak evrakların postada kaybolmayacak şekilde (İadeli taahhütlü vb.) gönderilmesi, adayların hak kaybına uğramasını engelleyecektir.

7. Adres değişikliği olan adaylar, dilekçe ile durumunu K.K.Personel Temin Merkezi Komutanlığı Cebeci/Ankara adresine bildirecektir.

8. Adaylar, www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp internet adresinde yer alan “Aday Durumu Bilgilendirme” programı altındaki “Sivil Memur Temini” linkinden sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri hakkında bilgi alabileceklerdir.

9. Bütün işlemleri olumlu sonuçlanan adayların adreslerine Genelkurmay Personel Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Tayin Daire Başkanlığı tarafından atama tebligatı gönderilecektir.

10. Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı iletişim bilgileri aşağıya çıkarılmıştır:

a. Adres : K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı Cebeci/ANKARA
b. Elektronik posta adresi : pertem@kkk.tsk.tr
c. Telefon numarası : 0 312 5621111
d. Belgegeçer numarası : 0 312 5621508

11. Bu açıklamalar tebliğ niteliğinde olup, ayrıca duyuru yapılmayacaktır.

NOT: 4736 sayılı Kanun ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince; sağlık kurulu muayenesi için sivil memur adaylarından yaklaşık 250-300 TL ücret alınmaktadır. Adayların mağdur olmaması için sağlık kurulu muayenesine gelirken tedarikli olmaları lehinedir.

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here