TÜBİTAK bünyesinde görevlendirmek üzere yeni personel alımı yapacak. Buna göre söz konusu personel alımı kapsamında Marmara Araştırma Merkezi’nde çalışmak üzere personel alımı düzenlenecek. İş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar internet üzerinden iş başvurusu yapacaklar. Mam Tübitak web adresi üzerinden iş başvurusu yapılabilir.

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ PERSONEL ALIMI

TÜBİTAK, Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirecek. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM)’ne bağlı Enstitülerde istihdam edilmek üzere muhtelif pozisyonlarda 33 personel alımı gerçekleştirilecek.

Kimya Enstitüsü’ne 1 araştırmacı ve 1 teknisyen, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü’ne 1 uzman araştırmacı, Malzeme Enstitüsü’ne 1 araştırmacı, Enerji Enstitüsü’ne 1 başuzman, 15 araştırmacı, 2 teknisyen, 1 proje personeli, 1 yardımcı eleman ve Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’ 3 başuzman araştırmacı ve uzman araştırmacı, 6 proje personeli araştırmacı alınacak.

Adaylarda aranan özel ve genel şartlar çalışacakları birimlere göre farklılıklar gözetiyor. Konu ile ilgili detaylı bilgi www.mam.tubitak.gov.tr internet sitesinde yer alıyor.

Başvurular İnternet Üzerinden Yapılacak

Boş bulunan pozisyonlara başvurmak isteyenler, www.mam.tubitak.gov.tr adresinden Kariyer Başlığı altından İş Olanakları bölümünden İş Başvuru Formunu doldurarak işlemlerini yapabilecekler. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacak.

Başvurular 14 Kasım 2014 tarihi saat 17:00’ye kadar kabul edilecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, daha sonra mülakata çağrılacak. Süreçle ilgili tüm gelişme duyuruları www.mam.tubitak.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek ve aynı zamanda adayın bildirdiği elektronik posta adresine de gönderilecek.

MAM

ÇEVRE VE TEMİZ ÜRETİM ENSTİTÜSÜ

İlan No:TBTK.MAM.ÇTÜE.09/2014-01

1)İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

1.1. Referans Kodu: ÇTÜE.01| / AR-GE Personeli: Temiz Üretim Stratejik İş Biriminde anaerobik, arıtma prosesleri, biyogaz, temiz üretim konularında projeler oluşturmak ve yürütülen projelerde görev almak üzere; proje personeli Uzman Araştırmacı / Başuzman Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli

1.2. Referans Kodu: ÇTÜE.02| / AR-GE Personeli: Temiz Üretim Stratejik İş Biriminde temiz üretim, geri kazanım, verimlilik konularında projeler üretmek ve yürütülen projelerde görev almak üzere; proje personeli Uzman Araştırmacı / Başuzman Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli

1.3. Referans Kodu: ÇTÜE.03| / AR-GE Personeli: Temiz Üretim Stratejik İş Biriminde yürütülen projelerde görev almak, veri işleme, modelleme ve istatistiki program ve yazılımlar konusunda destek vermek üzere; proje personeli Uzman Araştırmacı / Başuzman Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli

1.4. Referans Kodu: ÇTÜE.04 / AR-GE Personeli: Temiz Üretim Stratejik İş Biriminde temiz üretim, geri kazanım, verimlilik konularında projeler oluşturmak ve yürütülen projelerde görev almak üzere; proje personeli Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli

1.5. Referans Kodu: ÇTÜE.05İ / AR-GE Personeli: Deniz ve İç Sular Stratejik İş Birimi’nde deniz biyojeokimyası, deniz ekolojisi konularında projeler oluşturmak, yürütülen projelerde görev almak, CTD ve ADCP cihazlarından sorumlu olmak üzere; proje personeli Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli

1.6. Referans Kodu: ÇTÜE.06İ / AR-GE Personeli: Deniz ve İç Sular Stratejik İş Birimi’nde Fitoplanktontür teşhisi ve sayımı, su kalitesi, besin elementleri (nutrient) ve klorofil analizleri, deniz ekolojisive benzeri konularda yürütülen projelerde görev almak üzere; proje personeli Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli

1.7. Referans Kodu: ÇTÜE.07| / AR-GE Personeli: Su ve Atık Su Yönetimi Stratejik İş Birimi’nde membran teknolojileri, ayırım teknolojileri, ileri arıtma, su ve atıksu arıtımı konularında yürütülen projelerde görev almak üzere; proje personeliAraştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli

/ AR-GE Personeli: Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsünde gerçekleştirilmekte olan 5138707 nolu KAMAG 1007 projesi olan DİPTAR (Deniz Dip Tarama Uygulamaları ve Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi) projesinde görev almak, atık yönetimi, geri kazanımı, azaltılması, önlenmesi, bertarafı, çevre mevzuatı, atık yönetmelikleri konularında çalışmak üzere; proje personeli Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

2.1.Referans Kodu: ÇTÜE.01 / AR-GE Personeli:

a)Yükseköğretim kurumlarının Çevre Mühendisliği bölümü veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Doçent unvanına sahip olmak.

b)Sanayi veya kamuda 10 yıl iş tecrübesine sahip olmak, anaerobik, arıtma prosesleri, biyogaz, temiz üretim, geri kazanım, verimlilik konularının en az birinde çalışmalar yapmış olmak.

c)45 yaşından gün almamış olmak.

d)”Adaylarda Aranacak Genel Koşullar”ın (e) maddesi koşul olarak aranmaz.

2.2.Referans Kodu: ÇTÜE.02 / AR-GE Personeli:

a)Yükseköğretim kurumlarının Makine Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği bölümlerinden birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

b)Sanayi veya kamuda en az 3 yıl (tercihen 5 yıl) iş tecrübesine sahip olmak, tercihen temiz üretim, geri kazanım, verimlilik konularında çalışmalar yapmış olmak.

c)45 yaşından gün almamış olmak.

d)”Adaylarda Aranacak Genel Koşullar”ın (e) maddesi koşul olarak aranmaz.

2.3.Referans Kodu: ÇTÜE.03 / AR-GE Personeli:

a)Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.

b)YükseköğretimkurumlarınınEndüstriMühendisliği,SistemMühendisliği

bölümlerinden birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde doktora yapmış olmak.

c)Doktora konusuna uyumlu alanlarda doktora sonrasında en az 2 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak ve yöneylem araştırması konusunda tecrübeli olmak, R, C++, Phyton bilgisayar dillerini bilmek, veri işleme, modelleme ve istatistiki programlar konusunda tecrübeli olmak.

d)45 yaşından gün almamış olmak.

e)”Adaylarda Aranacak Genel Koşullar”ın (e) maddesi koşul olarak aranmaz.

2.4.Referans Kodu: ÇTÜE.04 / AR-GE Personeli:

a)Yükseköğrenim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makine Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)Sanayi veya kamuda en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. Tercihen, temiz üretim, geri kazanım, verimlilik konularında çalışmış olmak, sanayi de üretim prosesleri konusunda bilgi birikimine sahip olmak.

c)45 yaşından gün almamış olmak.

2.5.Referans Kodu: ÇTÜE.05 / AR-GE Personeli:

a)Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Su Ürünleri Fakültesini bitirmiş olmak.

b)Yükseköğretim kurumlarının birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde fiziksel ve biyolojik oşinografi alanında yüksek lisans yapmış olmak.

c)CTD ve ADCP cihazları kullanımı ve deniz saha çalışmaları konusunda tecrübeli olmak, deniz biyojeokimyası, deniz ekolojisi ve bentik omurgasızlar konularında araştırmalarda bulunmuş olmak ve ilgili alanlarda en az 7 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. SAS, R ve SPSS gibi programlama dillerini ve istatistik programlarını kullanmayı bilmek.

d)45 yaşından gün almamış olmak.

2.6.Referans Kodu: ÇTÜE.06 / AR-GE Personeli:

a)Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Biyoloji Bölümünü bitirmiş olmak.

b)Fitoplanktontür teşhisi ve sayımı, su kalitesi, besin elementleri (nutrient) ve klorofil analizleri ve deniz ekolojisikonularında uzman olup bu konularda mesleki tecrübeye sahip olmak.

c)45 yaşından gün almamış olmak.

2.7.Referans Kodu: ÇTÜE.07 / AR-GE Personeli:

a)Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Çevre Mühendisliği Bölümünü bitirmiş olmak.

b)Yükseköğretim kurumlarının birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde Çevre Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yapmış olmak.

c)Yüksek lisans kapsamında çalışma konusunun membran teknolojileri, ayırım teknolojileri, ileri arıtma ya da su ve atıksu arıtımı konularından en az birinde çalışmış olmak ya da bu alanlarda mesleki tecrübeye sahip olmak. AutoCAD kullanabilmek, programlama dillerinden en az birisini kullanabilmek, proses ve geri kazanım konularına ilgi duymak.

d)45 yaşından günalmamış olmak.

2.8.Referans Kodu: ÇTÜE.08 / AR-GE Personeli:

a)Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Çevre Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.

b)Tercihen yükseköğretim kurumlarının birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde Çevre Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yapmış olmak.

c)Atık yönetimi, atık geri kazanımı, atık azaltılması, atık önlenmesi, atık bertarafı, çevre mevzuatı, atık yönetmelikleri konularında uzman olup söz konusu çalışma alanlarında en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

d)45 yaşından gün almamış olmak.

ADAYLARDA ARANAN GENEL BAŞVURU KOŞULLARI

a)Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

c)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d)Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

e)Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + ->3,20

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır.

Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır.

f)Yabancı Dil yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak. (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

Sınav

Türü

KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

IELTS TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE CAE CPE
ÇTÜE.01 70 68 6,5 190 520 B C C
ÇTÜE.02 70 68 6,5 190 520 B C C
ÇTÜE.03 70 68 6,5 190 520 B C C
ÇTÜE.04 65 61 6,0 173 500 B C C
ÇTÜE.05 65 61 6,0 173 500 B C C
ÇTÜE.06 65 61 6,0 173 500 B C C
ÇTÜE.07 65 61 6,0 173 500 B C C
ÇTÜE.08 65 61 6,0 173 500 B C C

Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

International English Language TestingSystem

Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test

Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test

Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test

First Certificate in English

Certificate in Advanced English

Certificate of Proficiency in English

Kurum tarafından kabul edilen ve resmi dili o yabancı dilde olan bir ülkede; yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

İŞ BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

a)Adaylar www.mam.tubitak.gov.tradresinden Kariyer Başlığı altından İş Olanakları bölümünden İş Başvuru Formunu (Referans Kodu ile) doldurmak suretiyle başvuru yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

b)Son başvuru 14/11/2014 tarihi saat 17:00’dir. Eksik bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

c)Süreçle ilgili tüm gelişmeduyurularıMerkezimizin web sayfasında

(www.mam.tubitak.gov.tr)ilan edilecek olup, aynı zamanda adayın Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine de gönderilecektir.

d)Başvuruda Referans Kodunun belirtilmesi şarttır. Referans Kodu olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

e)İletişim: mam.ik@tubitak.gov.tr

f)Her bir referans kodu için; “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesinde belirtilen şartı sağlayan başvurular arasında en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada ilk 8 (sekiz) aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylarda mülakata çağrılacaktır.

g)“Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesinin koşul olarak aranmayacağı belirtilen referans kodlarına geçerli başvuru yapan tüm adaylar mülakata çağrılacaktır.