Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun)

b) Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı örneği

c) Fen Edebiyat Fakültesi Mezunlarından Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans veya Pedagojik Formasyon Belgesi;

d) Yurt Dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından Mezun Olanlardan Diploma Denklik Belgesi;
e) Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığına, Sosyoloji bölümü mezunlarından ise 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge, (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz,

f) Onaylı Elektronik Başvuru Formu. (Aslı )

g) Mal bildirimi (İl-İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinden temin edilecektir.)

h) Kamu kurum ve kuruluşlarında halen aday ya da Devlet memuru olarak çalışanlardan Muvafakat Belgesi (Onaylı Ek-4/b belgesi ) Hizmet Belgesi KPSS 110- KPSS 121 sonuç belgesi, elektronik başvuru formu çıktısı),

ı) Açıktan atanmak üzere başvuruda bulunanlardan Bakanlıkça düzenlenmiş en son atama kararname örneği(Kararnamesi bulunmayan Okul Öncesi Öğretmenliği/Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenleri ile Sınıf Öğretmenleri için onaylı atama üst yazısı veya listenin ilgi sayfası istenecektir)

i) Açıktan Atama ve Açıktan İlk Atama biçimleriyle başvuracaklardan başvuruların ilk günü itibariyle 40 yaşından gün almış olanlardan Sosyal Güvenlik Kurumundan (devredilen Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli olmadığına ilişkin belge istenecektir.

j) Açıktan ilk atama, kurumlar arası ilk atama ve kurumlar arası yeniden atama yoluyla atanacaklardan hizmet belgesi veya kurumca onaylı örneği, (en son çalıştığı kurumdan alacağı hizmet belgesi belge üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça yazılacaktır.)

k) Milli sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında elektronik ortamda beyan ettikleri 12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 12/05/2011 tarihli ve sonrasında düzenlenen /denklik işlemleri yapılan milli sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onaylı örneği.