Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) faaliyet alanlarında sözleşmeli statüde çalıştırılmak üzere aşağıda belirtilen şartlarda 1 (bir) adet sözleşmeli tercüman alınacaktır.

Personel Alımı Başvuru Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı nitelikleri taşımak.
Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mütercim, tercümanlık veya çeviri bilim lisans programından mezun olmak.
İngilizce Yabancı Dil Sınavında (YDS) en az (B) düzeyinde geçerlilik süresi bitmemiş, puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulunca buna denk kabul edilen geçerli bir belgeye sahip olmak.
Fransızca, Rusça ve Arapça dillerine hakim olmak (tercih sebebi).
Alanı konusunda deneyim sahibi olmak (tercih sebebi).
2014 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya ilgisi bulunmamak.
Yurt içi ve dışı seyahat etmesinde herhangi bir engeli bulunmamak.

İş Başvurusu

İlgilenenlerin adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, üniversite ve bölümü, yabancı dil seviyesi, çalıştığı iş yerleri, tecrübe yılı, adres, ev ve/veya cep telefon, e-posta ve diğer bilgileri içeren (yüksek lisans, diğer yabancı dil vb.) fotoğraflı özgeçmişlerini kompozisyon biçiminde sozlesmelitercuman@tbb.gov.tr adresine 21 Ocak 2014 Salı gününe kadar göndermeleri duyurulur. / Belediye İş İlanları / Tercüman Arayanlar