GEÇİCİ İŞÇİ ALIM ŞARTNAMESİ

1 – T.C Vatandaşı olmak..

2 – Düzce’nin Çilimli İlçesi sınırlarında ikamet etmek.

3-2 (İki) adet Su Hazırlama İşçisi,

3 ( üç) adet Kanal ve Izgara İşçisi,

7 (yedi) adet Kalıp Bağlama ve Ayar İşçisi mesleklerinde toplam 12 (onilci)
adet geçici işçi alınacak.

4 – Alınacak Geçici Mevsimlik işçiler 2016 yılı içerisinde 5 ay 29 günü geçmemek
üzere çalıştırılacaktır.

5 – İş Kanununa göre çalışma vasıflarına sahip olmak.

6 – İlköğretim ve üstü mezun olmak.

7 – Çalıştırılacak kişilerin yukarıda belirtilen işlerin dışında Belediye Başkanlığınca
verilecek olan görevler doğrultusunda çalıştırılmak ve çalışma programına riayet
edeceklerdir. 08/06/2016
NOT: Talebe Başvuru yapan adayların dikkatine kura; Çilimli Belediye Başkanlığında
yapılacaktır.

ÇİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI