Hasta kayıt elemanlarına kadro yolu açılıyor. Anayasa Mahkemesi hasta kayıt elemanlarının sağlık kadrosu içerisinde yer aldığına kadar verdi ve dolayısı ile bu elemanlara kadro yolu açıldı. İlerleyen günlerde hasta kayıt elemanları bundan böyle kadrolu olma şansına sahip olabilecekler.

Hasta Kayıt Elemanı Kadrolu Mu Oluyor?

Anayasa Mahkemesi, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası’nın hizmet kolunun tespitine yönelik açtığı davada, Hasta Kayıt Elemanı  (Veri Hazırlama-Tıbbi Sekreterlik) Hizmet Alımı kapsamında, taşeron elemanı olarak çalışan personelin, İşkolları Yönetmeliğinin17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda yer aldığı yönünde karar verdi.

Bu karar ne anlama geliyor? 

Öncelikle bu kapsamda çalışan personel, tüzüğünde belirtilmek kaydı ile, 17 Nolu İşkolunda bulunan sendikalara üye olmaya hak kazanıyor.

BU KADRO ASIL İŞGÖREN

Personel için ise Ak Parti Hükumetinin taşeron işçiler hakkında asıl iş ve genel iş kavramları dikkate alınarak Taşeron İşçiler lehine yapacakları düzenlemede, bu hizmet grubunu asıl iş kapsamında değerlendirmek zorunda olacaktır. Yani bu iş koluna giren  Hasta Kayıt Elemanı (Veri Hazırlama-Tıbbi Sekreterlik) Hizmet Alımına giren personel asıl iş gören kapsamına dahil olacak, sektörde hizmetalımı yöntemi ile çalışan hemşire, ebe, att, paramedik veya röntgen teknisyeni gibi asıl işgören olarak değerlendirilecektir.

HASTA KAYIT ELEMANINA KADRO VERİLEBİLECEK

Hizmet alımı kapsamında, hemşire, ebe, att, paramedik veya röntgen teknisyenine kadro verilmesi durumunda  Hasta Kayıt Elemanı  (Veri Hazırlama-Tıbbi Sekreterlik) Hizmet Alımı kapsamında çalışan personeline de kadro verilebilecektir.