Kıdem tazminatı konusu, 15 milyona yakın işçiyi ve 2 milyona yakın işvereni ilgilendiriyor. Kıdem tazminatı konusunda tarafların beklentileri oldukça farklı. Peki çalışan işçi kesimi kıdem tazminatı konusunda tam olarak ne istiyor, ne düşünüyor?

İşçi Tazminatı Hakkını Sonuna Kadar Almak İstiyor

İşçi kesimi, kıdem tazminatının, münhasıran işveren tarafından ödenmesi gerektiği, ödemenin sonraya bırakılmış ücret parçası ve işçi için kazanılmış bir hak olarak görüyor. Kıdem tazminatı müessesesinin mevcut haliyle devam etmesi ancak bu haktan yararlanamayan işçilerin yararlanabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, tüm işçiler için işlevsel ve alınabilir bir hak haline gelebilmesi için etkin bir denetleme mekanizması getirilmesi, caydırıcı bir idari para cezası uygulanması, olası mağduriyetin orantılı bir idari bir para cezası ile telafisi dile getiriliyor.

Kıdem Tazminatı Her Koşulda Garanti Altına Alınmalı

Ayrıca iflas eden veya ödeme aczi içinde bulunan işverenlerin yanında çalışan ve bu nedenle kıdem tazminatını alamayan işçilerin kıdem tazminatı alacaklarını, mevcut Ücret Garanti Fonu‘ndan almalarının yolunun açılması, çeşitli sebeplerle bir yıldan az süreli çalıştırılan işçilerin çalıştıkları süre ile orantılı olarak kıdem tazminatlarını alması talepleri de bulunuyor. Kıdem tazminatının istifa dahil iş sözleşmesinin her türlü sona ermesinde ödenmesi de yer alan talepler arasında.

Kıdem Tazminatında Devam Eden Tartışmalar

Kıdem tazminatı konusunda henüz ortada kamuoyuna açıklanmış bir taslak bile bulunmazken, tarafların haklı talepleri ve beraberinde gelen tartışmalar gündemden düşmüyor. Kıdem tazminatına ilişkin cevaplanması gereken ve devam eden hususlar şöyle:

  • Fon sistemi tüm işçilere mi uygulanacak?
  • Birikmiş kıdem tazminatları ne olacak?
  • İstifa eden işçinin kıdem tazminatı hakkı olacak mı?
  • Kıdem tazminatı tavanı kalkacak mı?
  • İşveren primi ödemez ise ne olacak?
  • Devlet fona garanti sağlayacak mı?
  • İşten atılan işçi hemen kıdem tazminatı alacak mı?