Üniversiteler personel ihtiyaçları doğrultusunda personel alımı yapmaya devam ediyorlar. Kocaeli Üniversitesi de ihtiyaçları kapsamında sözleşmeli personel alımına gidecek.

Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre,06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar”a, göre Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde görevlendirilmek ve Giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla personel istihdamı yapılacaktır.

Kaç Adet Hemşire Alımı Yapılacak?

Üniversite toplam 15 adet hemşire alımı gerçekleştirecek.

Personel Alımında Başvuru Şartları

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman asımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

3. Sınav tarihi itibariyle en az (18) yasını tamamlamış olmak.

4. Erkek adayların,muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. ÖSYM tarafından 7-8 Temmuz 2012 KPSS (Lisans) Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş olmak (Başvuru şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak yapılan başvurulan KPSSP3, puan sırasına konulmak kaydıyla değerlendirilerek personel istihdamı yapılacaktır.)

6, Alım yapılacak branşlarda belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmak.

7. Herhangi bir kamu ve kuruluşlarında 4/B li olarak çalışıyor olmamak.

8. Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca is akdi fesh edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

9. 657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.

Öğrenimle İlgili Koşullar

1 -En az yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.

Başvuru Belgeleri

1 -2012 KPSS sonuç belgesi fotokopisi.

2- Nüfus cüzdan fotokopisi

3- Diploma fotokopisi

4-1 adet resim

Başvurular, Başvuru Yeri ve Başvuru Zamanı

Adayların, ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 inci günün mesai bitimine kadar Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Umuttepe Merkez Yerleşkesi 41380 Umuttepe-İZMİT/KOCAEU Personel Bürosuna başvurmaları gerekmektedir. . Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapılmış bulunan müracaatlar geçersiz olup.söz konusu iş talepleri hakkında her hangi bir işlem yapılmayacaktır. / Hemşire Alımları