Milli Eğitim Bakanlığı sistemde her geçen gün yeni bir güncelleme yapıyor. Bakanlık öğretmen atama işlemlerini taşraya devretmeyi planlıyor. Atanmayı bekleyen öğretmenler ise bu duruma olumlu bakmıyorlar.

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Taslağı’nın 51. maddesi şöyle demektedir: “Öğretmen kadrolarına atama ve yer değiştirme yetkisinin tamamı veya bir kısmı valiliklere devredilebilir.” Bu da öğretmen atama ve yer değiştirme işlemlerinin taşraya devredilebileceği anlamına gelmektedir.

Bakanlığın tüm enerjisinin son yıllarda sürekli olarak öğretmen atama ve nakil işlemlerinde yoğunlaşması ve Bakanlığın sadece atama işlemleriyle gündeme gelmesi, Bakanlığın politika üretmesinin ve geliştirmesinin, üretilen politikaların kamuoyunda verimli bir ortamda tartışılmasının da önüne geçtiği ifade ediliyor.