Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yeni yayınladığı bir ilanla sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Buna göre söz konusu sözleşmeli personel alımı kapsamında Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti, Uçuş Teknisyeni ve Pilot alımı düzenlenecek.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI
İş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için detaylar şöyle:

Genel Müdürlüğümüze, 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 25 inci maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen nitelik ve sayıda İdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) Hava Trafik Kontrolörü” ve 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ekli 1 sayılı cetvelinde bulunan sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanlarından 4/B hizmet sözleşmeli “Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti, Uçuş Teknisyeni ve Pilot”alınacaktır.

MÜRACAAT ETMEK İSTEYENLERDE ARANILACAK ŞARTLAR

UNVANI ARANAN NİTELİKLER SAYI STATÜ
HAVA

TRAFİK KONTROLÖRÜ

4 yıllık yükseköğretim kurumlarının Hava Trafik Kontrolörlüğü eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak veya mesleğinde tecrübeye sahip bulunmak (Sivil hava trafik kontrolör lisansı ile çalışmış olmak.). İngilizce dilinden, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (2013 Nisan-Eylül, 2014 Nisan-Eylül ve e-YDS) en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca denkliği kabul edilen ulusal ve uluslararası düzeydeki sınavlardan bu puana denk puan almış olmak. 4 İHS
Ücret (Brüt):
20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 5.938,00 TL
10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 5.576,53 TL
0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 5.189,24TL
Çalışılacak Yer:
Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya Nevşehir)
UÇAK KONTROL VE BAKIM MAKİNİSTİ Geçerli hava aracı bakım personel lisansına (SHY-66 lisansı) sahip olmak. Bakım konusunda lisanslı olarak 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak. İyi derecede İngilizce bilmek. 3 4/B
Ücret (Brüt):
10 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 7.193,16 TL
5-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6.824,06 TL
5 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6.085,86 TL
Çalışılacak Yer:
Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya Nevşehir)
UÇUŞ TEKNİSYENİ Geçerli hava aracı bakım personel lisansına (SHY-66 lisansı) sahip olmak. Bakım konusunda lisanslı olarak 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak. İyi derecede İngilizce bilmek. 3 4/B
Ücret (Brüt):
10 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 7.193,16 TL
5-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6.824,06 TL
5 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6.085,86 TL
Çalışılacak Yer:
Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya Nevşehir)
PİLOT ATPL yetkisinde CPL/IR lisans ve yetkisi ile en az 3000 saat uçuş tecrübesine sahip olmak. İyi derecede İngilizce bilmek. 4 4/B
(68 yaşından gün almamış olmak.)
Ücret(Brüt):
20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 11.092,00 TL
10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 10.404,46 TL
0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 10.171,31 TL
Çalışılacak Yer:
Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya Nevşehir)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER İSTENİLEN BELGELER

1. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web adresinden temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak fotoğraflı “İş Talep Formu”,

2. T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,

3. Diploma veya mezuniyet belgesi örneği,

4. Adli sicil beyanı,

5. Görevini yapabilecek derecede sağlıklı bulunduğuna dair yazılı beyan,

6. Alınan eğitimlere ilişkin sertifika örnekleri,

Pilot Adaylar İçin (Yukarıdaki belgelere ilave olarak);

7. http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web adresinden temin edilecek “Pilot Bilgi Formu”,

8. Pilot lisansı,

9. Sağlık Sertifikası

10. Uçuş kayıt defterinin (Logbook) ilk ve son 2 sayfasının fotokopisi

Hava Trafik Kontrolörü Adaylar İçin (Yukarıdaki belgelere ilave olarak);

11. Yabancı dil belgesinin çıktısı

Uçuş Teknisyeni ve Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti Adaylar İçin (Yukarıdaki belgelere ilave olarak);

12. Hava aracı bakım lisansı ve daha önce lisanslı olarak çalışmış olduğunu gösteren ıslak imzalı belge.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

1. Başvurular “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 Maltepe/ANKARA” adresine şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup 03.02.2015 tarihi saat 09:00’da başlayıp 13.02.2015 Cuma günü saat 16:00’da sona erecektir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

3. Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki İdari Hizmet Sözleşmeli ve Hizmet Sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/)web adresinde yayımlanacaktır.

4. Başvuru sahiplerince, başvuru işlemlerinin başlamasından Genel Müdürlük tarafından göreve başlatmaya ilişkin tebligat işlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunulamaz.