STürkiye üniversiteler her geçen gün yeni personel alımı yapmaya devam ediyorlar. Bu kapsamda 2 üniversite yayınladığı personel alımı ilanı ile toplamda 118 hemşire alımı yapacağını duyurdu.

Söz konusu üniversitelerden biri Ondokuz Mayıs Üniversitesi diğerise Gaziantep Üniversitesi.

Bunlardan Gaziantep Üniversitesi toplam 69 hemşire ve 3 adet sağlık teknikeri alımı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ise 49 hemşire alımı yapacak.

UNVAN ADEDİ Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Hemşire 43 Hemşirelik bölümü Lisans mezunu olmak
Hemşire 6 Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu olup,
Pediatri kliniklerinde en az 1 yıl çalışmış olma ve belgelendirme şartı aranacaktır.

 

KADRO ÜNVANI SAYI Gaziantep Üniversitesi
Hemşire 68 Adet -İlgili Yüksekokulların ve Fakültelerin Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından mezun olmak.
Hemşire 1 Adet -İlgili Yüksekokulların ve Fakültelerin Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından mezun olmak. -Sağlık Bakanlığınca Organ Nakli Merkezleri Yönergesi uyarıncaı Lisans almış hastanelerin; Organ nakli merkezinde 2 yıl deneyimi olmak ve belgelemek.
Sağlık Teknikeri 1 Adet – İlgili Meslek Yüksekokullarının Fizik-Tedavi programından mezun olmak, – Üniversite Hastanelerinde en az 2 (iki) yıl deneyimi olmak ve belgelemek
Sağlık Teknikeri 1 Adet – İlgili Meslek Yüksekokullarının Anestezi Programından mezun olmak.
Sağlık Teknikeri 1 Adet – İlgili Meslek Yüksekokullarının Protez- Ortez programından mezun olmak, – Üniversite Hastanelerinde 5 (Beş) yıl deneyimi olmak ve belgelemek.